Đơn vị phụ trách đào tạo : Khoa Sinh – Môi trường Tên ngành đào tạo : Cử nhân Công nghệ Sinh họctải về 34.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích34.02 Kb.
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Đơn vị phụ trách đào tạo : Khoa Sinh – Môi trường

Tên ngành đào tạo : Cử nhân Công nghệ Sinh học

(Bachelor of Biotechnology)

Trình độ đào tạo : Đại học
I. MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu về khoa Sinh – Môi trường:

Khoa Sinh - Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Khoa Sinh - Môi trường đã xây dựng được một mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng…

Khoa có 23 Giảng viên, trong đó có 06 tiến sĩ, 06 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ, 05 giảng viên chính và 2 PGS. Khoa đảm nhận giảng dạy chuyên ngành Sinh học và Môi trường cho trường Đại học Sư phạm và các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng (trường Đại học Bách khoa, Cao đẳng Công nghệ, Khoa Y – dược).

Trong những năm qua, khoa đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác giảng dạy thực hành TN và NCKH thông qua các Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học về Công nghệ Sinh học và Môi trường; Dự án Phát triển THPT trong giảng dạy Sinh học; dự án đầu tư CSVC… Đến nay, khoa có 07 phòng thí nghiệm, 01 Văn phòng hợp tác với Hội Động vật học Frankfurt - Đức, 01 Trại thực nghiệm Sinh học và Môi trường, 01 VP khoa.

Hiện nay, khoa đang đào tạo cao học Sinh thái học và 03 ngành bậc đại học: Cử nhân Sư phạm Sinh học, Cử nhân Công nghệ Sinh học và Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, khoa còn triển khai các hoạt đông NCKH các cấp: Nhà nước, Bộ, Thành phố, tỉnh…. và chuyển giao KHCN thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh hoc, Môi trường và Giáo dục phục vụ phát triển KT-XH, giáo dục cho khu vực miền Trung và cả nước.

2. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra ngành Cử nhân Công nghệ Sinh học


  1. Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ sinh học.Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học);

  2. Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học; đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập thực tế;

  3. Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra;

  4. Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân;

  5. Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo;

  6. Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường; tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhu cầu nguồn nhân lực chất lương cao phục vụ phát triển KT-XH trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung;

  7. Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp


II. CHUẨN ĐẦU RA

1. Nội dung chuẩn đầu ra

1.1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

b. Có hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật;

c. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

d. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ;

e. Có ý thức rèn luyện sức khỏe để làm việc.1.2. Kiến thức

a. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

b. Hiểu và vận dụng kiến thức Toán, Lý, Hóa, Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội - nhân văn và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo;

c. Trình độ ngoại ngữ: Đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thành thạo; Có khả năng viết báo cáo chuyên môn, bằng tiếng nước Anh; Có khả năng giao tiếp, trình bày báo cáo tham luận bằng tiếng Anh;

d. Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học;

e. Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:

- Phân lập, tuyển chọn, cải tạo giống và sản xuất các chế phẩm từ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp, dược liệu và kiểm soát ô nhiễm môi truờng;

- Nuôi cấy mô và tế bào thực vật nhằm nhân nhanh giống, bảo tồn và phát triển các loài thực vật có giá trị kinh tế cao phục vụ phát triển nền Nông nghiệp công nghệ cao;

- Sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học cao từ nuôi cấy mô và tế bào thực vật; vi sinh vật dùng làm dược liệu phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cồng đồng;

- Sản xuất giống và nuôi trồng các loài nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao; ứng dụng các kỹ thuật sinh học trong sản xuất rau an toàn có chất lượng cao;

- Tuyển chọn và nâng cao khả năng hấp thụ các chất độc hại trong môi trường của các loài thực vật và vi sinh vật nhằm kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường;

- Ứng dụng các kỹ thuật Sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho động vật, đặc biệt là các động vật nuôi và các loài thủy sản;

- Ứng dụng công nghệ gen để tạo ra các giống cây trồng, vi sinh vật hoặc các sản phẩm của chúng phục vụ phát triển nông nghiệp, sản xuất dược liệu (các hợp chất thứ cấp, vaccine thực phẩm; vaccine ADN tái tổ hợp) và bảo vệ môi trường;

- Nắm vững các phương pháp nuôi cấy mô và tế bào động vật nhằm tạo ra các dòng tế bào, sản xuất kháng thể và vaccin phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong y dược và thuỷ sản;

- Thiết lập, tổ chức và quản trị hệ thống sản xuất các sản phẩm CNSH hiện đại.

1.3. Kỹ năng

a. Kỹ năng nghề nghiệp:

- Thiết kế và phân tích thí nghiệm trong Công nghệ sinh học;

- Thành thạo các thao tác kỹ thuật: phân tích định tính, định luợng hóa sinh-vi sinh- sinh học phân tử; xét nghiệm, chẩn đoán bệnh ở động vật, thuỷ sản; nghiên cứu sinh học bằng kỹ thuật sinh học phân tử; nhân giống thực vật bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào; nuôi cấy vi sinh vật;

- Xây dựng một quá trình, một quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam;

- Năng lực nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến Công nghệ sinh học;

- Năng lực hoạt động trong các nhóm liên ngành thông qua các hoạt động thực nghiệm, thiết kế, thực hiện các dự án khoa học và kỹ thuật;

- Năng lực quản lý phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học;

- Năng lực xúc tiến thương mại các sản phẩm Công nghệ sinh học.

b. Kỹ năng mềm

- Làm việc độc lập;

- Làm việc nhóm và với cộng đồng, có khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng viết báo cáo, trình bày ý tưởng qua lời nói và hình ảnh;

- Thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thích ứng với điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường trong nước;

- Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ tốt cho công việc chuyên môn và quản lý;

- Quản lý và lãnh đạo nhóm.

1.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình Cử nhân Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Ứng dụng trong Nông nghiệp-Dược liệu-Môi trường), sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

- Đảm nhận về kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Dược liệu, Chế biến và bảo quản thực phẩm, Khoa học môi trường...;

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học sự sống (sinh học, kỹ thuật sinh học và công nghệ Sinh học) ở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng...;

- Tham gia giảng dạy sinh học và công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông;

- Xây dựng, tạo lập và tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học;

- Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp, Dược liệu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

- Tiếp tục theo học các bậc sau đại học trong các chuyên ngành: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Sinh học, Sinh học ứng dụng…

1.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học và môi trường ở trong và ngoài nước.

- Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu Công nghệ sinh học và môi trường ở các cấp khác nhau.

1.6. Các chuẩn và chương trình tham khảo

Các bộ tiêu chuẩn kiểm định:

+ Bộ Tiêu chuẩn AUN

- Tên tổ chức xây dựng: ASEAN University Network

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.aun-sec.org/

+ Chuẩn đầu ra Kỹ sư Công nghệ sinh học, Trường Đại học Florida Gulf Coast, Mỹ- Địa chỉ tham khảo: http://www.fgcu.edu/CAS/Biotechnology/ACL/htlm.

+ Chuẩn đầu ra Kỹ sư Công nghệ sinh học ứng dụng, Trường Đại học tiểu bang California, Mỹ.

- Địa chỉ tham khảo: http://www.calstate.edu/pabs/students/learning- outcomes.shtml.

+ Chuẩn đầu ra Kỹ sư Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách khoa TPHCM

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.aao.hcmut.edu.vn/docs/cdr_2009/

+ Chuẩn đầu ra Kỹ sư Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TPHCMĐịa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.kdcl.hcmuaf.edu.vn
: app -> webroot -> files -> ckfinder -> files
files -> Nguyễn Đăng Hội1, Kuznetsov A. N. 1, Kuznetsova S. P. 1, Lê Thị Nguyệt2
files -> Vũ Văn Liên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, vast
files -> Xác đỊnh và thiẾt kẾ khung biẾn nẠp nhẰm loẠi bỎ gen translin Ở nẤm Mucor circinelloides
files -> THÔng báo tuyển sinh viên tham gia khóa học summer school aarhus, Đan mạch tháng 7-8 NĂM 2015
files -> Nghiên cứU Ảnh hưỞng của chế phẩm VI sinh và phân hữu cơ VI sinh đẾn một số chỉ tiêu sinh lí – HÓa sinh và SỰ TÍch lũy kim loại chì (Pb) CỦa câY ĐẬu bắP
files -> PHÂn tích tính đa dạng và thành lập bảN ĐỒ thảm thực vật khu vực trạM Đa dạng sinh học mê linh, VĨnh phúC
files -> TRƯỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương