Đơn vị báo cáo: SỞ quy hoạch kiến trúc bản mô TẢ CÔng việc của vị trí việc làM (vtvl)tải về 116.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích116.79 Kb.
#23569


Phụ lục 5
Đơn vị cấp trên trực tiếp: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị báo cáo: SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL)


Tên VTVL: Giám đốc Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng


Mã VTVL: 03-5

Ngày bắt đầu thực hiện:Đơn vị công tác

 Ban QLDA QHXD, Sở QH-KT

Quản lý trực tiếp

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở

Quản lý chức năng

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở

Quan hệ công việc

Các vị trí việc làm được phân công quản lý

Công việc liên quan

- Các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng, kế hoạch, tài chính,…

- Các văn bản pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ.

- Các chỉ đạo của cấp trên.


Mục tiêu vị trí công việc:

- Quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Ban Quản lý dự án. Tham mưu cho Ban Giám đốc về các công tác chuyên môn, kế hoạch, thẩm tra đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí,… công tác tổ chức, cán bộ của Ban cho Ban Giám đốc (thành viên trực tiếp được phân công phụ trách).

- Phân công công việc; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá, cho công chức của Ban.

- Tạo mối quan hệ làm việc gắn bó với các sở ban ngành Thành phố, quận, huyện.Các nhiệm vụ chính

Tỷ trọng thời gian (%)

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

1. Điều hành công việc hằng ngày của Ban : chấp hành nội qui, qui chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức, viên chức của Ban; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

25%

 

Đúng năng lực chuyên môn, kịp thời, tuân thủ theo quy định2. Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Phó Ban chuyển, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: công tác kế hoạch, qui hoạch đô thị, quy hoạch phát triển ngành,… thẩm tra đề cương nhiệm vụ - dự toán của các Quận, Huyện, Sở Ngành,… và các thủ tục khác lien quan.

25%

 Kịp thời, theo đúng quy định

3. Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Phó Ban chuyển, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: công tác quản lý dự án, công tác kế hoạch, lập, thẩm tra đề cương nhiệm vụ - dự toán của Ban Quản lý dự án, thủ tục thanh toán, thanh lý,… và các công tác khác của Ban

25%

Có kế hoạch triển khai theo dõi, phân công,.. và đánh giá.

4. Tham gia các buổi họp, làm việc với Bộ, Sở , Ngành, Tp,...

3,1%

 Có chuẩn bị nội dung họp và báo cáo sau cuộc họp.

5. Chủ trì tổ chức một số cuộc họp , làm việc về cải cách hành chính, giao ban nội bộ, công tác chuyên môn,... công đoàn, đoàn thể, qui chế dân chủ, đánh giá công chức theo qui định,

14%

Có kế hoạch triển khai theo dõi, phân công,.. và đánh giá.

6. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và công tác quản lý

9,4%

Phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, quản lý

7. Học tập Nghị quyết, Chuyên đề khác, …

2,1%
TỔNG CỘNG

103,6%
Thẩm quyền ra quyết định:

- Phân công công việc cho công chức, viên chức trong Ban.

- Kiểm tra dự thảo các văn bản, quyết định của Ban trước khi phòng trình Lãnh đạo Sở ký hoặc Ban ký phát hành theo quy định.

- Đánh giá công chức hàng năm.Số cán bộ thuộc quyền quản lý: Căn cứ vào số lượng CBCC Sở giao.

Thẩm quyền tài chính: Quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ về Quản lý dự án và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.

- Có trình độ ngoại ngữ (Anh, Trung, Nga, Pháp, Đức) trình độ B trở lên

- Có trình độ tin học văn phòng: biết sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụKinh nghiệm công tác: Có ít nhất 5 năm làm việc về quản lý dự án.

Yêu cầu năng lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.


Năng lực quản lý:

- Xác định và phân tích trong giải quyết các vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có kỹ năng quản lý lãnh đạo: Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học, tính hệ thống.Năng lực chuyên môn:

- Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Nắm vững mục tiêu, đối tượng quản lý, hệ thống các quy định và cơ chế quản lý của Sở.

- Nắm được các kiến thức về khoa học xã hội liên quan đến lĩnh vực công tác.Những đòi hỏi đặc thù của vị trí công việc:

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với đề xuất.Các điều kiện cần có (ngoài năng lực cá nhân) để hoàn thành tốt công việc:

- Cần có sự hiểu biết, chia sẻ từ các phòng ban của Sở và của các cá nhân, tổ chức liên quan trong công việc. Được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt dứt khoát của Ban Giám đốc.Điều kiện làm việc

Chỗ làm việc: Có phòng, chỗ làm việc tương đối riêng biệt.

Trang thiết bị:

- Máy tính cá nhân, máy in, bàn làm việc, điện thoại bàn, tủ, kệ, văn phòng phẩm, kết nối internet…

- Các phần mềm quản lý.


 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2014


Người lập biểu


Vũ Thị Thanh Vân
Phụ lục 5
Đơn vị cấp trên trực tiếp: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị báo cáo: SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL)Tên VTVL: Phó Chánh thanh tra

Mã VTVL: 04-4

Ngày bắt đầu thực hiện:Đơn vị công tác tác

 Thanh tra Sở

Quản lý trực tiếp

Giám đốc Sở /Phó Giám đốc Sở

Quản lý chức năng

Giám đốc Sở /Phó Giám đốc Sở

Quan hệ công việc

Các vị trí việc làm được phân công quản lý

Công việc liên quan

- Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở và của Thanh tra Sở.

- Luật Thanh tra 2010

- Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quanMục tiêu vị trí công việc :

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Thanh tra Sở theo sự phân của Chánh thanh tra

- Giúp Chánh thanh tra trong việc thành lập các Đoàn thanh tra.

- Giúp Chánh thanh tra thực hiện các mảng công việc chuyên môn theo phân côngCác nhiệm vụ chính

Tỷ trọng thời gian (%)

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

1. Phối hợp Chánh thanh tra điều hành hoạt động của Thanh tra Sở. Trưởng các Đoàn thanh tra, kiểm tra. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng và pháp lý. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện vụ việc theo thẩm quyền được phân công. Xem xét và ký các văn bản trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc các Quận 3,4, 5, 6,7, 8,10,11,Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.50%

- Chỉ đạo chuyên viên theo đúng thẩm quyền

- Kiểm tra, theo dõi2. Phối hợp Chánh thanh tra điều hành hoạt động của Thanh tra Sở. Trưởng các Đoàn thanh tra, kiểm tra. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng và pháp lý. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện vụ việc theo thẩm quyền được phân công. Xem xét và ký các văn bản trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc các Quận 1,2,9,12, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi.

 50%

 

- Chỉ đạo chuyên viên theo đúng thẩm quyền

- Kiểm tra, theo dõi


 


Thẩm quyền ra quyết định:

- Kiểm tra dự thảo các văn bản của chuyên viên trước khi phòng trình Lãnh đạo ký duyệt.

- Tham mưu đánh giá công chức bộ phận phụ trách hàng năm.

Số cán bộ thuộc quyền quản lý: Theo sự phân công của Chánh Thanh tra


Thẩm quyền tài chính: Theo qui định

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, luật.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị trở lên

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ít nhất một ngoại ngữ trình độ B trở lên.

- Có trình độ tin học văn phòng

- Được bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên trở lên.


Kinh nghiệm công tác: tối thiểu 3 năm

Yêu cầu năng lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực về chuyên môn.

- Có tinh thần trách nhiệm cao. Có năng lực xử lý và giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.


Năng lực quản lý: có năng lực lãnh đạo

Năng lực chuyên môn:

- Nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến ngành thanh tra.

- Nắm vững nghiệp vụ thanh tra


Những đòi hỏi đặc thù của vị trí công việc :

Các điều kiện cần có (ngoài năng lực cá nhân) để hoàn thành tốt công việc (ví dụ yêu cầu về hễ trợ, phối hợp...):

- Sự quan tâm, đôn đốc và hướng dẫn của Lãnh đạo phòng, của Ban Giám đốc.

- Sự phối hợp, hỗ trợ của các vị trí việc làm trong Sở và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

- Sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Sở.Điều kiện làm việc

Chỗ làm việc: Môi trường làm việc sạch sẽ, trong lành, đủ ánh sáng.

Trang thiết bị:

-Máy tính cá nhân, máy in, bàn làm việc, điện thoại bàn, tủ, kệ, văn phòng phẩm, kết nối mạng internet…

- Phần mềm (lõi) quản lý.

 


  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2014Người lập biểu

Vũ Thị Thanh VânPhụ lục 6

Đơn vị cấp trên trực tiếp: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị báo cáo: SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM


STT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)
Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hànhVị trí Trưởng phòng hoặc tương đương


Giám đốc Ban QLDA quy hoạch xây dựng:

1.Năng lực:

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về chuyên môn công tác.


 • Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho Ban Giám đốc Sở (kế hoạch, chương trình, đề án, báo cáo)

 • Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp để thực hiện nhiệm vụ)

 • Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách.

- sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực phát triển ngành.

2.Kỹ năng:


 • Xử lý tình huống

 • Kỹ năng giao tiếp

 • Kỹ năng phối hợp

 • Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính


Vị Trí Phó Trưởng phòng hoặc tương đương


Phó Chánh Thanh tra

 1. Năng lực:

Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các VB QPPL;

- Bản lĩnh chính trị vững vàng;

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, tham mưu, báo cáo;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin.

- Kỹ năng tin học.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2014

Người lập biểu


GIÁM ĐỐCVũ Thị Thanh Vân


Trần Chí Dũng


Phụ lục 6

Đơn vị cấp trên trực tiếp: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị báo cáo: SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM


STT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)
Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hànhVị trí Phó Trưởng phòng hoặc tương đương


Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Quy hoạch:

1.Năng lực:

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về chuyên môn công tác.

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm và Ban Giám đốc Sở (kế hoạch, chương trình, đề án, báo cáo)

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp để thực hiện nhiệm vụ)

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách.

- Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực phát triển ngành.

2.Kỹ năng:


 • Xử lý tình huống

 • Kỹ năng giao tiếp

 • Kỹ năng phối hợp

 • Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • Kỹ năng tin học, máy tínhThành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2015

Người lập biểu


GIÁM ĐỐCLê THị Long


Huỳnh Xuân ThụPhụ lục 5
Đơn vị cấp trên trực tiếp: SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Đơn vị báo cáo: TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH TP. HCM
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL)


Tên VTVL: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Quy hoạch TPHCM


Mã VTVL: 03-5

Ngày bắt đầu thực hiện:Đơn vị công tác

 Trung tâm Thông tin Quy hoạch TPHCM, Sở QH-KT

Quản lý trực tiếp

Giám đốc Trung tâm TTQH/ Giám đốc Sở

Quản lý chức năng

Giám đốc Trung tâm TTQH/ Giám đốc Sở

Quan hệ công việc

Các vị trí việc làm được phân công quản lý

Công việc

Quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị, công nghệ Thông tin, công bố Quy hoạch.

Mục tiêu vị trí công việc:

- Quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Giám đốc Sở về hoạt động của Trung tâm Thông tin Quy hoạch. Tham mưu cho Ban Giám đốc về các công tác chuyên môn, kế hoạch công tác quản lý tổ chức bộ máy (thành viên trực tiếp được phân công phụ trách).

- Các công tác chuyên môn được giao:

- Phân công công việc; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá, các công việc được Ban giám đốc phân công.

- Tạo mối quan hệ làm việc gắn bó với các phòng ban chuyên môn của Sở.


Các nhiệm vụ chính

Tỷ trọng thời gian (%)

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

 1. Điều hành công việc hằng ngày của Trung tâm: chấp hành nội qui, qui chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức, viên chức của Trung tâm; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện .

Xây dựng kế hoạch công tác, Tài chính.

Xây dựng quy chế tổ chức, nhân sự.25%

 

Đúng năng lực chuyên môn, kịp thời, tuân thủ theo quy định2. Xem xét các hồ sơ xử lý công việc chuyên môn do chuyên viên hoặc trưởng phòng chuyên môn chuyển, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: công tác lập kế hoạch, qui hoạch đô thị, quản lý thông tin quy hoạch, quy hoạch phát triển ngành,… lập đề cương nhiệm vụ - dự toán của các công việc được giao.


20%

 Kịp thời, theo đúng quy định

3. Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Trưởng, Phó phòng Trung tâm chuyển, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: công tác lập kế hoạch, dự toán của Trung tâm, thủ tục thanh toán, thanh lý,… và các công tác khác của Trung tâm

Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác chuyên môn được Ban giám đốc phân công.25%

Có kế hoạch triển khai theo dõi, phân công... và đánh giá.

4. Tham gia các công tác tham mưu của Sở, Tp,...

3%

 Có chuẩn bị nội dung họp và báo cáo sau cuộc họp.

5. Tham gia công tác theo phân công của sở.

15%

Có kế hoạch triển khai theo dõi, phân công,..và đánh giá.

6. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và công tác quản lý

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công.10%

Phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, quản lý

7. Học tập Nghị quyết, Chuyên đề khác, …

2,0%
TỔNG CỘNG

100%
Thẩm quyền ra quyết định:

- Phân công công việc cho cán bộ, viên chức trong Trung tâm.

- Kiểm tra dự thảo các văn bản, quyết định của Trung tâm trước khi trình Lãnh đạo Sở ký hoặc Trung tâm ký phát hành theo quy định.

- Đánh giá cán bộ viên chức hàng năm.Số cán bộ thuộc quyền quản lý: Căn cứ vào số lượng CBVC Sở giao.

Thẩm quyền tài chính: Quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, Công nghệ Thông tin.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ về Quản lý dự án và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.

- Có trình độ ngoại ngữ (Anh, Trung, Nga, Pháp, Đức) trình độ B trở lên

- Có trình độ tin học văn phòng: biết sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụKinh nghiệm công tác: Có ít nhất 5 năm làm việc về công tác liên quan đến quy hoạch kiến trúc đô thị, quản lý thông tin quy hoạch.

Yêu cầu năng lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.


Năng lực quản lý:

- Xác định và phân tích trong giải quyết các vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có kỹ năng quản lý lãnh đạo: Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học, tính hệ thống.Năng lực chuyên môn:

- Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Nắm vững mục tiêu, đối tượng quản lý, hệ thống các quy định và cơ chế quản lý của Sở.

- Nắm được các kiến thức về khoa học xã hội liên quan đến lĩnh vực công tác.Những đòi hỏi đặc thù của vị trí công việc:

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với công việc phụ trách.Các điều kiện cần có (ngoài năng lực cá nhân) để hoàn thành tốt công việc:

- Cần có sự hiểu biết, chia sẻ từ các phòng ban của Sở và của các cá nhân, tổ chức liên quan trong công việc.Điều kiện làm việc

Chỗ làm việc: Có chỗ làm việc tương đối riêng biệt.

Trang thiết bị:

- Máy tính cá nhân, máy in, bàn làm việc, điện thoại bàn, tủ, kệ, văn phòng phẩm, kết nối internet…- Các phần mềm quản lý.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2015


Người lập biểu


Lê Thị Long

GIÁM ĐỐC


Huỳnh Xuân Thụ

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2015-5
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2015-5 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2015-5 -> Ban tổ chức hội thi đẢng cộng sản việt nam
2015-5 -> QuyếT ĐỊnh ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2015-5 -> Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-ub ngày 27/3/1982 và Quyết định số 95/2009/QĐ-ubnd ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
2015-5 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN

tải về 116.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương