Ôn tập kiến thức tuầN 4 tháng 4 Bài 1: Tìm Xtải về 13.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.26 Kb.
#22170
ÔN TẬP KIẾN THỨC TUẦN 4 THÁNG 4

Bài 1: Tìm x:

a) x + 40 x 25 = 200

b) (x + 40) x 25 = 200

c) (x – 10) x 5 = 100 – 20 x 4Bài 2: Bài toán

Một vườn cây có 100 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.  1. Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

  2. Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Bài 3: Bài toán

Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:  1. Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

  2. Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài 1: Tính
a.

b.

c.

d.Bài 2:

  1. Cho A = m + 185. Tính giá trị của biểu thức A 4, với m = 415

  2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 305 15 + 30563 + 30522

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a. 1997dm2 = cm2 b.19dm250cm2 = ....................... cm2

c. 9900 cm2 = dm2 d. 2 6dm23cm2 = ........................ cm2

Bài 4:

Một vườn hoa có chiều dài hơn chiều rộng là 20m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích vườn hoa đó.

--------------------------------- Hết -------------------------------


ÔN TẬP KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1: Thế nào gọi là danh từ, động từ, tính từ ?

Bài 2: Chép các danh từ trong đoạn thơ sau vào các dòng phân loại theo bảng dưới đây:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

Lâm thị Mỹ DạDanh từ chỉ người
Danh từ chỉ vật
Danh từ chỉ hiện tượng
Danh từ chỉ khái niệm
Danh từ chỉ đơn vị

Bài 3: Tìm những tính từ trong đoạn văn sau:

Chủ tịch Hồ Chí minh, vị Chủ tịch của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ra mắt đồng bào. Đó là một già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ, mặc áo ka ki cao cổ, đi dép cao su trắng. Ông cụ có dáng đi nhanh nhẹn. Lời nói của cụ điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng.Theo Võ Nguyên Giáp

Bài 4: Tìm bộ phận vị ngữ trong các câu kiểu ''Ai- làm gì ?'' trong đoạn văn sau:

Sau ba tiếng trống trường, cô giáo bước vào lớp. Tất cả học sinh đứng cả dậy chào cô. Cô giáo tươi cười nhìn chúng em, giơ tay đáp lễ. Cô đi một vòng xung quanh lớp. Cô khen lớp sạch và gọn gàng. Cô biểu dương tổ Bốn làm trực nhật lớp. Cô kiểm tra học thuộc lòng bài ''Tre Việt nam''. Năm bạn: Hương, Ngọc, Hùng, Liễu, Nam đều được 10 điểm. Tất cả các bạn trong lớp ai cũng cảm thấy vui sướng tự hào.
Каталог: UserFiles -> HEAD1099 -> vanban
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin

tải về 13.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương