Ôn tập chưƠng I i. NỘi dung kiến thứC


Câu 10. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Khi đó bằng: Atải về 420.67 Kb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích420.67 Kb.
#54382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CHƯƠNG I

Câu 10. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Khi đó bằng:
A. . B. . C. . D. .
- Chuyển giao: Giáo viên giao bài tập và yêu cầu các em hoạt động cá nhân.
- Thực hiện: Học sinh hoạt động cá nhân.
- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
+ Giáo viên gọi một học sinh khác nhận xét về câu trả lời của bạn.
+ Giáo viên nhận xét về câu trả lời của học sinh.
+ Giáo viên nhận xét quá trình làm việc cá nhân của cả lớp.

Phiếu học tập số 2
Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

tải về 420.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương