Ôn tập chưƠng I i. NỘi dung kiến thứC


Câu 2. Hỏi hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên ? Atải về 420.67 Kb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích420.67 Kb.
#54382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CHƯƠNG I

Câu 2. Hỏi hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên ?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 3. Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. B.
C. D. .
Câu 4. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ:Đồ thị hàm số có mấy điểm cực trị?
A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 5. Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. và . B. và .
C. và . D. và .
Câu 6. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Hàm số xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình là
A. . B. . C. . D. .
~ Câu 9. Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên

Khẳng định nào dưới đây sai?
A. là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. B. là một giá trị cực tiểu của hàm số.
C. là điểm cực đại của hàm số. D. là điểm cực tiểu của hàm số.

tải về 420.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương