Ôn tập chưƠng I i. NỘi dung kiến thứCtải về 420.67 Kb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích420.67 Kb.
#54382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CHƯƠNG I

Bài 8 (SGK T.45). Cho hàm số

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định.
b) Với giá trị nào của m, hàm số có một CĐ và một CT.
c) Xác định m để f(x) > 6x.
Hướng dẫn giải.
a) f(x)  0, x  D
 ,x

 m = 1
b) f(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt.

 m  1
c) Giải bất phương trình:
f(x) > 6x
 6x – 6m > 6x  m < 0

- Chuyển giao: Giáo viên giao bài tập số 9 SGK và yêu cầu các em hoạt động cá nhân.
- Thực hiện: Học sinh hoạt động cá nhân.
- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
+ Giáo viên gọi một học sinh khác nhận xét về câu trả lời của bạn.
+ Giáo viên nhận xét về câu trả lời của học sinh.
+ Giáo viên nhận xét quá trình làm việc cá nhân của cả lớp.

Bài 9 (SGK T.45).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình
c) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m
.
Đáp án.
b) và .
c) : vô nghiệm;
hoặc : hai nghiệm;
: ba nghiệm;
: bốn nghiệm.

Bài tập thêm.
Phiếu học tập số 1:
Câu 1. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên .
B. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .

tải về 420.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương