Ôn tập chưƠng I i. NỘi dung kiến thứCtải về 420.67 Kb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích420.67 Kb.
#54382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CHƯƠNG I

Chữa bài tập SGK.
- Chuyển giao: Giáo viên giao bài tập số 6 SGK và yêu cầu các em hoạt động cá nhân.
- Thực hiện: Học sinh hoạt động cá nhân.
- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
+ Giáo viên gọi một học sinh khác nhận xét về câu trả lời của bạn.
+ Giáo viên nhận xét về câu trả lời của học sinh.
+ Giáo viên nhận xét quá trình làm việc cá nhân của cả lớp.

Chữa bài tập SGK.
Bài 6(SGK T.45).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

b) Giải bất phương trình
c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ , biết
Đáp án.
b)
c)

- Chuyển giao: Giáo viên cho bài tập, yêu cầu học sinh hoạt động theo cặp đôi.
- Thực hiện: Học sinh làm bài.
- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên gọi học sinh lên bảng trình bày và học sinh khác theo dõi.
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
+ Nhận xét quá trình làm việc cá nhân của từng học sinh.
+ Nhận xét quá trình thảo luận của các cặp về việc hợp tác của các cặp đôi.
+ Nhận xét về sản phẩm của các cặp đôi về: hình thức, nội dung,…
+ Nhận xét về việc báo cáo của đại diện các cặp đôi về: tác phong, ngôn ngữ,….
+ Giáo viên cho học sinh nhận xét.
+ Giáo viên chốt kiến thức, rút kinh nghiệm, chú ý các sai lầm cho học sinh.

Bài 7 (SGK).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m
.
c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C).
Đáp án.
b) hoặc : một nghiệm;
hoặc : hai nghiệm;
: ba nghiệm.
c)- Chuyển giao: Giáo viên giao bài tập, yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm.
- Thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm.
- Báo cáo, thảo luận: Các nhóm báo cáo kết quả.
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
+ Nhận xét quá trình làm việc cá nhân của từng học sinh.
+ Nhận xét quá trình thảo luận của các nhóm về việc: phân chia công việc, nhiệm vụ, điều hành của nhóm trưởng, sự hợp tác của các thành viên trong nhóm,…
+ Nhận xét về sản phẩm của các nhóm về: hình thức, nội dung,…
+ Nhận xét về việc báo cáo của đại diện các nhóm về: tác phong, ngôn ngữ,….
+ Nhận xét chéo giữa các nhóm.
+ Giáo viên chốt kiến thức, rút kinh nghiệm, chú ý các sai lầm cho học sinh.


tải về 420.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương