Ôn tập chưƠng I i. NỘi dung kiến thứC


* Kiểm tra, đánh giá kết quả sau khi học sinh tổng hợp lại lý thuyết của chương 1tải về 420.67 Kb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích420.67 Kb.
#54382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CHƯƠNG I

* Kiểm tra, đánh giá kết quả sau khi học sinh tổng hợp lại lý thuyết của chương 1.
- Mục đích: Kiểm tra học sinh về
+ Tính đơn điệu.
+ Cực trị của hàm số.
+ GTLN – GTNN.
+ Tiệm cận.
+ Đồ thị.
- Nội dung: Bài tập trắc nghiệm test nhanh trong 5 phút.
TEST NHANH 5’ SAU BÀI HỌC
Câu 1. Cho hàm số . Khẳng định nào sao đây là khẳng đinh đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
Câu 2. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị.
C. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị.
Câu 3. Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. và . B. và .
C. và . D. và .
Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. B. C. D.
Câu 5. Đường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
- Hình thức tổ chức:
+ Giáo viên cho bài tập, yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân, làm bài làm ra phiếu học tập.
+ Giáo viên gọi một số học sinh lên bảng trình bày lời giải.
- Nhận xét, đánh giá:
+ Nhận xét về kết quả bài làm của học sinh.
+ Nhận xét quá trình làm việc cá nhân của từng học sinh, ý thức, thái độ của từng học sinh trong lớp.
Hoạt động : Luyện tập
* Mục tiêu: Rèn luyện các dạng bài tập cơ bản thường gặp trong chương 1.
* Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
* Cách thức tiến hành:


tải về 420.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương