Ôn tập chương 6tải về 228.12 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích228.12 Kb.
#55686
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ôn tập chương 6
tailieuchung pham thi thom 434-1

------------------------------------------------------------Ôn tập chương 6
Nội dung cần nắm

 1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

 • Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

 • Đường cầu và đường doanh thu biên, tổng doanh thu của hãng cạnh tranh hoàn hảo (phải giải thích được tại sao các đường lại như vậy)

 • Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của hãng

 • Lựa chọn sản lượng của hãng trong ngắn hạn

 • Đường cung của hãng và của thị trường

 • Thặng dư sản xuất của hãng và thị trường

 • Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

 1. Thị trường độc quyền bán thuần túy: (pure monopoly)

 • Đặc điểm của thị trường độc quyền thuần túy

 • Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền (các rào cản)

 • Đường cầu và đường doanh thu biên, tổng doanh thu của hãng độc quyền (phải giải thích được tại sao các đường lại như vậy)

 • Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền

 • Lựa chọn sản lượng của hãng độc quyền

 • Sức mạnh thị trường ( ý nghĩa, đo lường) và nguyên tắc định giá của độc quyền

 • Giải thích được việc không tồn tại đường cung của hãng độc quyền

 • Thặng dư tiêu dùng, sản xuất của hãng độc quyền

 • Tác động của thuế (thuế đơn vị hoặc thuế cố định) đến mức giá và sản lượng cũng như lợi nhuận của hãng độc quyền

 • Tính không hiệu quả của thị trường độc quyền so với thị trượng cạnh tranh hoàn hảo

 1. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (Imperfect competition)

  1. Thị trường cạnh tranh độc quyền (Monopolitics)

  • So sánh với thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền

  • Quyết định sản lượng của hãng cạnh tranh độc quyền trong ngắn và dài hạn


  1. tải về 228.12 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương