Ôn tập chương 6tải về 228.12 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích228.12 Kb.
#55686
1   2   3   4   5   6   7   8
Ôn tập chương 6
tailieuchung pham thi thom 434-1
8

9

10

TC

20

30

36

40

42

44

47

52

60

74

95

Giá, sản lượng tối đa hóa lợi nhuận nếu trên thị trường có P = 10 bằng

 1. Q=1, P=10

 2. Q=10, P=10

 3. Q=10, P=1

 4. Q =9, P=10

 5. Q=111, P=10

 1. Sản lượng đầu ra và chi phí sản xuất của một hãng cạnh tranh hoàn hảo như sau:

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TC

20

30

36

40

42

44

47

52

60

74

95

Giá, sản lượng hoà vốn bằng

 1. Phv =57, Qhv=9

 2. Phv=52, Qhv=8

 3. P hv= 52/7, Qhv=7

 4. Phv=7, Qhv=8

 5. Phv=27, Qhv=8


 1. Xem xét đường cầu của ngành trong hình dưới. Nếu ngành hoạt động trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, diện tích nào chỉ thặng dư tiêu dùng 1. ABC

 2. NKU

 3. CKE

 4. A EM

 5. UEM

 1. Cho hàm tổng chi phí của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo như sau:

TC = Q2 + 2Q+121. Nếu giá thị trường là 32 $/sản phẩm thì lợi nhuận tối đa của hãng bằng

 1. 112

 2. 1 04

 3. 132

 4. 432

 5. 346

 1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí TC = Q2 + Q + 81. (Trong đó đơn vị đo của chi phí là $, Q là sản phẩm, P là $/sản phẩm).Giá và sản lượng hòa vốn của hãng bằng

 1. Q=9, P=19

 2. Q=19, P=19

 3. Q=8, P=19

 4. Q=90, P=91

 5. Q hv=9, Phv=19

 1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là TC=Q2 + Q + 169 (trong đó Q là sản phẩm và TC đo bằng $). Nếu giá thị trường là 55 thì sản lượng tối đa hoá lợi nhuận tối của hãng bằng

 1. Q=30

 2. Q=55

 3. Q = 27

 4. Q=34

 5. Q=54

 1. Trong một ngành cạnh tranh hoàn hảo, giá thị trường là 15$. Một hãng đang sản xuất mức sản lượng tại đó MC=ATC=20. AVC ở mức sản lượng đó là 15$. Hãng nên làm gì để tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn

 1. Tăng sản lượng

 2. Đóng cửa

 3. Thu hẹp sản lượng

 4. Giữ sản lượng không đổi

 5. Không đủ thông tin để trả lời

 1. Các hãng sẽ không ra khỏi ngành chỉ khi

 1. Doanh thu cận biên bằng doanh thu trung bình

 2. D oanh thu cận biên bằng chi phí cận biên

 3. Lại có lợi nhuận kinh tế một lần nữa

 4. Thu lợi nhuận kinh tế bằng 0

 5. Doanh thu cận biên bằng chi phí cố định trung bình

 1. Nếu lợi nhuận được tạo ra bởi các hãng trong một ngành cạnh tranh, các hãng mới sẽ gia nhập ngành. Điều này làm dịch chuyển

 1. Đường cầu của ngành sang trái, làm giá thị trường giảm

 2. Đường cầu của ngành sang phải, làm giá thị trường tăng

 3. Đường cung của ngành sang trái, làm giá thị trường tăng

 4. Đ ường cung của ngành sang phải, làm giá thị trường giảm

 5. Không câu nào đúng

 1. Đường cung của mỗi hãng trong ngành cạnh tranh hoàn hảo là
  P = 1 + Q
  S . Nếu ngành gồm 100 hãng giống như nhau thì lượng cung của ngành ở mức giá bằng 9 là bao nhiêu?

 1. 300 đơn vị

 2. 400 đơn vị

 3. 600 đơn vị

 4. 8 00 đơn vị

 5. không câu nào đúng

 1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo đang tối đa hóa lợi nhuận nếu

 1. C hi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu

 2. Chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí cố định trung bình tối thiểu

 3. Tổng doanh thu đạt cực đại

 4. Chi phí biến đổi trung bình tối thiểu

 5. Tổng chi phí trung bình cực tiểu

 1. Giả sử một nhà độc quyền có thể bán 5 đơn vị sản phẩm một ngày với mức giá 4$/đơn vị, và 6 đơn vị sản phẩm một ngày với giá 3.5$. Doanh thu cận biên của đơn vị sản phẩm thứ 6 là

 1. 3,5$

 2. 3$

 3. 1 $

 4. 1,5$

 5. không có đáp án đúng

 1. Khi chi phí cố định của nhà độc quyền tăng lên, nếu nhà độc quyền tiếp tục hoạt động

 1. Nhà độc quyền sẽ giảm sản lượng cho tới khi chi phí cố định được giảm xuống tới mức ban đầu

 2. Sự tăng lên này sẽ được chuyển đến người tiêu dùng trực tiếp dưới hình thức giá cao hơn

 3. Nhà độc quyền sẽ phản ứng bằng cách giảm giá và cố tăng sản lượng nhằm giảm chi phí cố định trung bình

 4. N hà độc quyền sẽ tăng sản lượng để bù đắp cho phần chi phí cố định tăng lên

 5. Nhà độc quyền sẽ không thay đổi sản lượng hoặc giá, và chỉ có lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng

 1. Xem xét một hãng độc quyền một giá hiện đang ở vị trí tối đa hóa lợi nhuận của hãng. Giả định chi phí đầu vào giảm xuống, làm các đường chi phí cận biên và chi phí trung bình thay đổi. Kết quả là hãng sẽ

 1. bán hàng hoá của mình ở mức giá thấp hơn, bán số lượng lớn hơn, và thu lợi nhuận lớn hơn trước đây

 2. b án hàng hoá của mình ở mức giá thấp hơn, bán số lượng lớn hơn, và thu lợi nhuận nhỏ hơn trước đây

 3. bán hàng hoá của mình ở mức giá như cũ, bán số lượng lớn hơn, và thu lợi nhuận lớn hơn trước đây

 4. bán hàng hoá của mình ở mức giá cao hơn, bán số lượng thấp hơn, và thu lợi nhuận lớn hơn trước đây

 5. bán hàng hoá của mình ở mức giá như cũ, bán số lượng như cũ, nhưng thu lợi nhuận lớn hơn trước đây

tải về 228.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương