Ôn tập chương 6


Một doanh nghiệp độc quyền bán có đường cầu là P = 200 – 0,5Q và tổng chi phí là TC = 100Q Giá và sản lượng để doanh nghiệp tối đa hoá doanh thu bằngtải về 228.12 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích228.12 Kb.
#55686
1   2   3   4   5   6   7   8
Ôn tập chương 6
tailieuchung pham thi thom 434-1
Một doanh nghiệp độc quyền bán có đường cầu là P = 200 – 0,5Q và tổng chi phí là TC = 100Q Giá và sản lượng để doanh nghiệp tối đa hoá doanh thu bằng

 1. Q=200, P=150

 2. Q=150, P=120

 3. Q=100, P=100

 4. Q=90, P=155

 5. Q =200, P=100

 1. Một doanh nghiệp độc quyền bán có đường cầu là P = 200 – 0,5Q và tổng chi phí là TC = 100Q Giả sử doanh nghiệp phải chịu thuế là t = 10/đơn vị sản phẩm thì giá và sản lượng để lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp bằng

 1. Q=200, P=100

 2. Q =90, P=155

 3. Q=100, P=150

 4. Q=150, P=120

 5. Q=200, P=150

 1. Một doanh nghiệp độc quyền bán có đường cầu là P = 400 – 0,5Q và tổng chi phí là TC = Q2 + Q + 100. Lợi nhuận tối đa của nhà độc quyền bằng: 26433.5

 1. 17869

 2. 2 4512

 3. 17589

 4. 21937

 5. 16356

 1. Một nhà độc quyền có hàm cầu là: Pd= 60-2Q và có hàm tổng chi phí như sau: TC= Q2+6Q+51

Thặng dư tiêu dùng (CS) và thặng dư sản xuất (PS) tại mức giá và sản lượng tối ưu bằng

 1. CS=80, PS=213

 2. CS=22, PS=240

 3. CS=92, PS=290

 4. C S=81, PS=243

 5. CS=122, PS=20

 1. Giả sử đồ thị dưới mô tả quyết định của hãng độc quyền, phần diện tích mô tả tổn thất do độc quyền gây ra (DWL) là
 1. C KE

 2. MNK

 3. ABC

 4. KMN

 5. AEN


 1. tải về 228.12 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương