Ôn tập chương 6


Tuyên bố nào dưới đây mô tả một ngành cạnh tranh độc quyềntải về 228.12 Kb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích228.12 Kb.
#55686
1   2   3   4   5   6   7   8
Ôn tập chương 6
tailieuchung pham thi thom 434-1
Tuyên bố nào dưới đây mô tả một ngành cạnh tranh độc quyền

 1. Các hãng phụ thuộc lẫn nhau

 2. Sự có mặt đáng kể của các rào cản gia nhập

 3. Sự có mặt đáng kể của các rào cản gia nhập

 4. C ó một số lượng ít các hãng lớn

 5. Mỗi hãng đối diện với đường cầu nằm ngang

 1. Đặc điểm nào không phải của cạnh tranh độc quyền ?

 1. Các hãng chọn sản lượng ở mức chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên

 2. Ngành gồm rất nhiều hãng

 3. Các hãng là những người tối đa hóa lợi nhuận

 4. Sự gia nhập ngành tự do

 5. S ản phẩm của các hãng trong ngành là giống hệt nhau

 1. Đặc điểm nào dưới đây được áp dụng cho ngành độc quyền tập đoàn?

 1. Ngành gồm một số lượng lớn các hãng

 2. C ác hãng tương đối lớn so với quy mô của thị trường

 3. Không có rào cản gia nhập ngành

 4. Tất cả các hãng là người chấp nhận giá

 5. Các hãng sản xuất những sản phẩm khác biệt

 1. Đặc điểm nào dưới đây được áp dụng cho ngành độc quyền tập đoàn?

 1. Lợi nhuận kinh tế bằng 0

 2. C ác hãng phụ thuộc lẫn nhau do chỉ có ít hãng trong ngành

 3. Các hãng phải xem xét hành vi của các đối thủ do đối thủ của họ cũng tương đối lớn so với tòan ngành

 4. Các hãng tương đối lớn so với thị trường nên không cần xem xét hành vi của các đối thủ cạnh tranh

 5. Sự gia nhập mới hoàn toàn tự do

 1. Một doanh nghiệp độc quyền bán có đường cầu là P = 200 – 0,5Q và tổng chi phí là TC = 100Q

Giá và sản lượng để doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận bằng

 1. Q=200, P=100

 2. Q=90, P=155

 3. Q =100, P=150

 4. Q=150, P=120

 5. Q=200, P=150


 1. tải về 228.12 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương