Ôn tập chương 6


Sức mạnh thị trường đề cập tớitải về 228.12 Kb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích228.12 Kb.
#55686
1   2   3   4   5   6   7   8
Ôn tập chương 6
tailieuchung pham thi thom 434-1
Sức mạnh thị trường đề cập tới

 1. Động cơ tối đa hóa lợi nhuận của một hãng

 2. Việc sản xuất một sản phẩm chất lượng cao mà rất ít người mua có thể cưỡng lại được

 3. K hả năng đặt giá

 4. Khả năng kiểm soát thị trường

 5. Khả năng đạt được chỉ tiêu sản xuất

 1. Điều nào dưới đây là không đúng về một hãng độc quyền bán một giá

 1. Vì chỉ có một hãng duy nhất nên cầu của hãng là cầu của ngành

 2. Doanh thu cận biên nhỏ hơn giá

 3. Đ ường doanh thu trung bình là đường cầu

 4. Cầu là không co giãn vì không có hàng hoá thay thế

 5. Có khả năng hãng độc quyền là độc quyền tự nhiên

 1. Nhằm ngăn chặn sự gia tăng độc quyền bán

 1. Phải có tính kinh tế của quy mô

 2. Phải có sự tự do gia nhập ngành

 3. Phải có các rào cản ngăn chặn sự gia nhập của các hãng mới

 4. Phải có một người cung ứng hàng hoá duy nhất trong ngành

 5. P hải không có hàng hoá thay thế gần gũi cho sản phẩm của hãng độc quyền

 1. Đối với một nhà độc quyền sự thay đổi tổng doanh thu do bán thêm một đơn vị sản phẩm

 1. Bằng tổng chi phí trung bình

 2. Bằng giá sản phẩm

 3. Lớn hơn chi phí cận biên

 4. N hỏ hơn giá sản phẩm

 5. Lớn hơn giá sản phẩm

 1. Nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận bằng cách

 1. Sản xuất mức sản lượng tại chi phí cận biên bằng giá

 2. S ản xuất số lượng sản phẩm tại mức doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên, và bán số sản phẩm đó với mức giá cao nhất mà thị trường chấp nhận

 3. Đặt giá bằng chi phí cận biên

 4. Đặt mức giá cao nhât mà thị trường có thể chấp nhận

 5. Sản xuất mức sản lượng tại doanh thu cận biên bằng giá


 1. tải về 228.12 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương