Ôn tập chương 6


Sản lượng tối thiểu một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ sản xuất trong ngắn hạn được gọi làtải về 228.12 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích228.12 Kb.
#55686
1   2   3   4   5   6   7   8
Ôn tập chương 6
tailieuchung pham thi thom 434-1
Sản lượng tối thiểu một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ sản xuất trong ngắn hạn được gọi là

 1. Điểm tối ưu

 2. Đ iểm hoà vôn

 3. Điểm tối đa hoá lợi nhuận

 4. Điểm mong muốn

 5. Điểm đóng cửa

 1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất mức sản lượng tại đó chi phí cận biên bằng

 1. G iá cân bằng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

 2. Đường cầu

 3. Đường cung

 4. Doanh thu bình quân

 5. Không có đáp án đúng

 1. Điểm hòa vốn của hãng cạnh tranh hoàn hảo xẩy ra ở mức sản lượng tại đó

 1. Tổng doanh thu bằng tổng chi phí biến đổi

 2. T ổng chi phí trung bình tối thiểu

 3. Lợi nhuận kinh tế dương

 4. Một hãng chịu thua lỗ

 5. Lợi nhuận kinh tế âm

 1. Nếu một hãng cạnh tranh đang sản xuất một mức sản lượng tại đó giá bằng tổng chi phí trung bình, hãng

 1. Đ ang hoà vốn

 2. Nên đóng cửa

 3. Nên rút lui khỏi ngành

 4. Đang bị lỗ

 5. Không có đáp án đúng

 1. Một thị trường độc quyền bán

 1. Không có rào cản đối với sự gia nhập của các hãng đối thủ

 2. C hỉ có một hãng duy nhất

 3. Có nhiều sản phẩm thay thế

 4. Chỉ có duy nhất một người mua

 5. Có vài hãng lớn

 1. Rào cản gia nhập thị trường không bao gồm

 1. Bằng phát minh, sáng chế

 2. Tính kinh tế của quy mô

 3. Đặc quyền kinh doanh của chính phủ

 4. Bản quyền

 5. S ự cản trở của hiệp hội


 1. tải về 228.12 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương