Ôn tập chương 6


Thị trường độc quyền nhóm (tải về 228.12 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích228.12 Kb.
#55686
1   2   3   4   5   6   7   8
Ôn tập chương 6
tailieuchung pham thi thom 434-1
Thị trường độc quyền nhóm (Oligopoly -Kinked Model or Sweezy)

  • Đặc điểm thị trường

  • Lý thuyết trò chơi

  • Cân bằng Nash

  • Tình thế “ lưỡng nan” giải thích cho Mô hình đường cầu gãyCâu hỏi ôn tập chương 6:
Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất và giải thích đầy đủ

 1. Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra trong một thị trường có nhiều hãng, mỗi hãng bán

 1. Sản phẩm sử dụng nhiều lao động

 2. Sản phẩm sử dụng nhiều vốn

 3. S ản phẩm giống hệt nhau

 4. Sản phẩm tương tự nhau

 5. Không có đáp án nào đúng

 1. Một hãng chấp nhận giá đối mặt với một

 1. Đường doanh thu trung bình dốc xuống

 2. Đ ường cầu hoàn toàn co giãn

 3. Đường cầu hoàn toàn không co giãn

 4. Đường cầu dốc xuống

 5. Đ ường doanh thu trung bình dốc lên

 1. Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngành cạnh tranh hoàn hảo?

 1. Đường cầu đối với mỗi hãng là hoàn toàn co giãn

 2. Đ ường cầu của ngành dốc xuống

 3. Có nhiều hãng, mỗi hãng cung một lượng nhỏ trong cung thị trường

 4. Sản phẩm có sự khác biệt chút ít

 5. Thông tin là hoàn hảo

 1. Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu cận biên của hãng bằng

 1. G iá

 2. Tổng doanh thu

 3. Đường cầu

 4. Doanh thu bình quân

 5. a và d

 1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo đóng cửa không sản xuất đơn vị sản phẩm nào sẽ chịu một thua lỗ bằng

 1. C hi phí cố định

 2. Chi phí trung bình

 3. Doanh thu cận biên

 4. Chi phí cận biên

 5. Chi phí biến đổi


 1. tải về 228.12 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương