Án nghiên Cứu Đề Xuất Tái Chế Chất Thải Rắn Cho Đô Thị Thành Phố Cần Thơtải về 3.82 Mb.
trang3/20
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích3.82 Mb.
#54725
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Mô hình chất thải rắn

Mục Lục

Chương 1: Tổng quan về chất thải rắn và các biện pháp xử lý 10
1. Tổng quan về chất thải rắn 10
1.1 Khái niệm về chất thải rắn 10
1.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn 10
1.3 Phân loại chất thải rắn đô thị 13
a)Nguồn gốc phát sinh, bản chất nguồn tạo thành chất thải rắn(trình bày ở mục 1.2) 13
b)Chất thải rắn loại vô cơ, hữu cơ 13
c)Theo khả năng tái chế và thu hồi phế liệu: 14
d)Theo khả năng cháy được và không cháy được: 15
e)Theo mức độ nguy hại và không nguy hại 15
f)Chất thải rắn loại đặc biệt 16
g)Bùn, rác do nạo vét cống và bùn, rác từ khu xử lý chất thải 17
1.4 Tính chất của chất thải rắn 17
a) Tính chất vật lý 17
b) Tính chất hóa học 17
c) Tính chất sinh học 17
1.5 Tốc độ phát sinh của chất thải rắn: 18
1.6 Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị 18
1.7 mục đích của quản lý chất thải rắn: 19
1.8 Thứ bậc của quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị 19
1.9 Các nguyên tắc kỹ thuật trong quản lý chất thải rắn 19
a) phân loại chất thải rắn tại nguồn 19
b) Thu gom chất thải rắn 20
c) Trung chuyển và vận chuyển 20
1.10 Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường: 22
a) Ảnh hưởng của môi trường nước: 22
b) Ảnh hưởng đến môi trường không khí: 22
c) Ảnh hưởng của chất thải rắn đối với môi trường đất: 23
1.10 Kỹ thuật và thiết bị xử lý 24
∗Xử lý cơ học 24
a) Giảm thể tích bằng phương pháp cơ học: 24
b) Giảm kích thước bằng phương pháp cơ học: 24
c) Phân loại chất thải rắn bằng phương pháp cơ học: 25
∗Xử lý hóa học: 26
a) Thiêu đốt chất thải rắn: 26
b) Nhiệt phân: 28
∗Xử lý sinh học: 28
1.11 phương pháp tái chế chất thải rắn: 29
a) Khái niệm về tái chế: 29
b) Mục đích và ý nghĩa của việc thu hồi, tái chế chất thải rắn: 31
1.12 Các loại vật liệu có khả năng tái chế: 32
A. Vật liệu từ khu dân cư 32
B. Vật liệu từ khu công nghiệp. 33
1.13 Những yêu cầu thực hiện tái chế chất thải rắn: 34
Chương 2. Thực trạng tái chế chất thải rắn đô thị ở thành phố Cần Thơ 42
2.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ 42
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 42
a) Vị trí địa lý – địa hình 42
b)Đặc điểm khí hậu: 44
2.1.2. Điều kiện kinh tế: 44
2.2. Hiện trạng khối lượng chất thải rắn ở thành phố Cần Thơ 45
2.3. Hiện trạng tái chế chất thải rắn ở thành phố Cần Thơ 46
Chương 3. Đề xuất phương pháp tái chế chất thải rắn đô thị cho thành phố Cần Thơ 51
3.1. Xử lý rác ở Cần Thơ 51
3.2. Đề xuất tái chế chất thải rắn hữu cơ dễ phân huỷ bằng phương pháp ủ phân sinh học 55
3.2.1. Mô hình ủ phân sinh học 55
a) Khái niệm ủ phân sinh học 55
b)Công nghệ ủ phân sinh học theo các đống 55
c)Công nghệ ủ phân sinh học theo quy mô công nghiệp 56
3.2.2. Lợi ích của phân compost khi bón cho cây 59
3.2.3. Đánh giá nhận xét chung về việc áp dụng phương pháp ủ phân compost để xử lý chất thải rắn đô thị cho thành phố Cần Thơ 59
3.3. Tái chế chất thải rắn khó phân huỷ thành các sản phẩm hữu ích cho sinh hoạt và sản xuất 61
3.3.1. Tái chế các chất thải nhựa 61
3.3.2. Tái chế các chất thải là giấy 63
3.3.3. Tái chế các chất thải là nylon 65
3.3.4. Tái chế các chất thải là kim loại 67
3.3.5. Nhận xét đánh giá các công nghệ tái chế 69
3.4. Các giải pháp hỗ trợ cho phương pháp tái chế chất thải rắn 70
Kết luận 73


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương