Án nghiên Cứu Đề Xuất Tái Chế Chất Thải Rắn Cho Đô Thị Thành Phố Cần Thơtải về 3.82 Mb.
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích3.82 Mb.
#54725
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Mô hình chất thải rắn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển - KS.CC. Hồ Sỹ Nhiếp – TS.Nguyễn Kim Hoàng – ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng, “ Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn” NXB Xây Dựng Hà Nội, Năm 2012.


[2]. T.S. Cù Huy Đấu- PGS.TS. Trần Thị Hường, “Quản lý chất thải rắn xây dựng”, NXB Xây Dựng Hà Nội, Năm 2010.
[3]. SV.Nguyễn Thị Nhã Uyên, “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tái chế CTRSH cho tỉnh Long An”, Năm 2013.
[4]. Trịnh Thi thanh – Trần Yêm – Đồng Kim Loan, “Giáo trình công nghệ môi trường”, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
[5]. Trích dẫn từ “Báo cáo hiện trạng môi trường”, Năm 2004
[6]. PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng, “Giáo trình xử lý chất thải rắn công nghiệp”. NXB Xây dựng 2006
tải về 3.82 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương