Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minh


 Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?tải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong
33. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? 
A. Tinh thần hiếu học. 
B. Quản lý xã hội bằng đạo đức. 
C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. 
D. Cả a,b và c 
34. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì? 
A. Nước được độc lập. 
B. Dân được tự do. 
C. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành. 
D. Cả a, b, c. 
35. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: 
A. Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất. 
B. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận. 
C. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận 
D. Cả A, B, C. 
36. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc 
lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào? 
A. Chân chính. 
B. Bản sắc. 
C. Hẹp hòi. 
D. Cực đoan. 
37. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản có khả năng thích ứng ở đâu dễ hơn? 
A. Ở các nước châu Á, phương Đông. 
B. Ở các nước châu Âu. 
C. Ở các nước tư bản phát triển nhất. 
D. Ở Châu Phi và Châu Đại Dương. 
38. Trong những lời kêu gọi sau đây, câu nào của Hồ Chí Minh? 
A. Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại 
B. Vô sản tất cả các nước, liên hiệp lại 
C. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại 
D. Lao động tất cả các nước đòan kết lại 
39. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp bao gồm những bước nào? 
A. Cải cách ruộng đất. 
B. Xã hội hóa nông nghiệp. 
C. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp; Xây dựng hợp tác xã cấp cao. 
D. Cả A, B, C. 
40. Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống: "Nông dân giàu thì nước ta giàu,.... 
thịnh thì nước ta thịnh". 
A. Công nghiệp. 
B. Thương nghiệp. 
C. Nông nghiệp. 
D. Dịch vụ. tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương