Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minhtải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
  1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong


 

̣I DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
DÀNH CHO CÁC LỚP THI HO
̣C GĐ 2 HK 1 
NĂM HỌC 2022 - 2023 
PHẦN I: TRẮ C NGHIÊM
̣ 
1. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì? 
A. Phụ bếp, cào tuyết. 
B. Đốt lò, bán báo 
C. Thợ ảnh, làm bánh 
D. Tất cả các công việc trên 
2. Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì? 
A. Làm việc 
B. Làm cán bộ. 
C. Làm người. 
D. Cả a, b, c. 
3. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi? 
A. 19 tuổi 
B. 20 tuổi 
C. 21 tuổi 
D. 24 tuổi 
4. Mặt trận Liên - Việt được thành lập vào thời gian nào? 
A. Năm 1945 
B. Năm 1951 
C. Năm 1960 
D. Năm 1969 
5. Nguyễn ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Vécxay vào ngày tháng năm 
nào? 
A. 18/6/1917 
B. 18/6/1918 
C. 18/6/1919 
D. 18/6/1920 
6. Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh bộ phận dân cư nào? 
A. Tầng lớp trí thức. 
B. Thiếu niên, nhi đồng. 
C. Thanh niên. 
D. Cả a,b, và c 
7. Bác Hồ viết: "Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện 
cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí. .... Phụ nữ lại càng cần phải học". Đoạn văn trên trích từ văn 
bản nào của Hồ Chí Minh 
A. Chống nạn thất học 
B. Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ 
C. Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính 
D. Đời sống mới 
8. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì? 
A. Khoa học - kỹ thuật tiên tiến. 


B. Kinh tế phát triển. 
C. Con người xã hội chủ nghĩa. 
D. Có tiền 

tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương