MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNGtải về 31.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích31.64 Kb.
#18399
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

straight connector 8


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 7


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:...................

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….…

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………

Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:…………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………… ……Công suất: ...……………………

Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………

Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….…………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:……………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:
TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1
2Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

… , ngày......tháng…… năm………

Người khai ký tên
Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:
(Dán trà số động cơ) (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

-rectangle 5rectangle 6 Đăng ký lần đầu - Mất chứng từ gốc

- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………

Cán bộ làm thủ tục Trưởng phòng duyệt Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng;

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Phụ lục 3
MẪU GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

straight connector 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 3


GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:………..……............……………………………………………….

Số CMND hoặc hộ chiếu:........……………Ngày cấp:……………… Nơi cấp:...…………

Địa chỉ thường trú:…………………….............................................………………………

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có)………………………………........………………….

Địa chỉ thường trú……………………………Số CMND hoặc hộ chiếu………………….

Ngày cấp………………………………….... Nơi cấp:………………...………………….

Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:

Loại xe máy chuyên dùng:………...................Màu sơn:…………………………………..

Nhãn hiệu (mác, kiểu):……… ………………Công suất:...…………………...………….

Nước sản xuất:……………………………….Năm sản xuất:……………………...............

Số động cơ:...………………………………...Số khung………………….……………….

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……..…….......Trọng lượng………………...…………

Biển số đăng ký (nếu có):……………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............………...

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………….

Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà) …………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

Số CMND hoặc hộ chiếu số:.......................ngày cấp.................Nơi cấp..............................

Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm:
TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1
2
3
4
5
6…., ngày…..tháng…….năm……

Xác nhận của chính quyền cấp xã Người bán, cho, tặng ký tên

nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú. (Ghi rõ họ và tên)(Nội dung xác nhận là chứng thực chữ ký

của người bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng)
Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> TTHC -> So%20GTVT -> Duong%20bo%201
File -> QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
File -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TTHC -> Mẫu 1/TT: Trang bìa (Ban hành tại Thông tư 22/2009/tt-byt). HỒ SƠ ĐĂng ký thuốC
TTHC -> Mẫu số 1a/ĐĐn-cc
Duong%20bo%201 -> MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG

tải về 31.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương