Mẫu số 1a/ĐĐn-cctải về 39.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích39.9 Kb.
#17805
Mẫu số 1a/ĐĐN-CC: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu) (Ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ Y tế).CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......1......., ngày…... tháng …. năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược


Kính gửi: ................................2.........................................


Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….

Điện thoại: ................................................. Email ( nếu có):Văn bằng chuyên môn:

Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược……………………………………

Từ ngày …..…………....................……….đến ngày…….………..………

Đơn vị công tác cuối cùng……………………………………………..........


Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đăng ký là người quản lý chuyên môn của các hình thức tổ chức kinh doanh sau 3:


1

Doanh nghiệp sản xuất thuốc
2

Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm
3

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
4

Doanh nghiệp bán buôn thuốc
5

Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
6

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
7

Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
8

Nhà thuốc
9

Quầy thuốc
10

Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
11

Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
12

Tủ thuốc trạm y tế
13

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
14

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
15

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc
16

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế
17

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế……
Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan:

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;

- Thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề;

- Chỉ đăng ký là người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở của một trong các loại hình ghi trong Chứng chỉ hành nghề tại một địa điểm kinh doanh;

- Trong quá trình hành nghề, nếu có thay đổi tôi cam kết sẽ làm các thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

.................., ngày tháng năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn2.

Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định 43.

Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện (hoặc bản chụp và xuất trình bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp)4.

Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc (Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài)5.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;6.

Hai ảnh 04cm x 06cm
Mẫu số 3/GXN: Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp (Ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BYT).


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
Tên đơn vị

Xác nhận ông/bà

Thường trú tại

Chức vụ


Đã có thời gian công tác tại

Nhiệm vụ được phân công:


Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./..., ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)1 Địa danh

2 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

3 Đánh dấu (X) vào hình thức tổ chức kinh doanh đề nghị cấp, có thể đánh dấu vào tất cả các mục đáp ứng quy định.


4 Đối với Dược sĩ tốt nghiệp hệ Chuyên tu nếu chỉ đăng ký loại hình Nhà thuốc thì không cần có xác nhận thời gian thực hành.


Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> TTHC -> So%20Y%20te
File -> QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
File -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20Y%20te -> Mẫu 1/TT: Trang bìa (Ban hành tại Thông tư 22/2009/tt-byt). HỒ SƠ ĐĂng ký thuốC
TTHC -> MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG
TTHC -> MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG

tải về 39.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương