Mẫu số 07/bscb trang bổ sung về CÁc bên ký KẾt hợP ĐỒng thế chấPtải về 14.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích14.7 Kb.
Mẫu số 07/BSCB

TRANG BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT

ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


1. Bên thế chấp Bên nhận thế chấp Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)

………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ liên hệ:

………………………………………………………………………………………………

1.3. Số điện thoại (nếu có): ……………… Fax (nếu có):

Địa chỉ email (nếu có): …………………………………………………………...

1.4. Chứng minh nhân dân Hộ chiếuSố:

Cơ quan cấp ……………………………………… cấp ngày …… tháng …. năm

1.1. GCN đăng ký kinh doanh QĐ thành lập GP đầu tưSố:

Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày …… tháng …. năm

2. Bên thế chấp Bên nhận thế chấp Người được ủy quyền

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)

………………………………………………………………………………………………

2.2. Địa chỉ liên hệ:

………………………………………………………………………………………………

2.3. Số điện thoại (nếu có): ……………… Fax (nếu có):

Địa chỉ email (nếu có): …………………………………………………………...

2.4. Chứng minh nhân dân Hộ chiếuSố:

Cơ quan cấp ……………………………………… cấp ngày …… tháng …. năm

1.1. GCN đăng ký kinh doanh QĐ thành lập GP đầu tưSố:

Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày …… tháng …. năm

(Trường hợp sử dụng mẫu đơn bằng giấy, khi cần kê khai thêm về các bên ký kết hợp đồng thế chấp thì kê khai tiếp theo các thông tin đã hướng dẫn ở trên)


BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức): Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-10
2014-10 -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2014-10 -> BỘ XÂy dựng số: /2014/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-10 -> Mẫu số 02/ĐKTĐ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-10 -> Mẫu số 03/XĐk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-10 -> Mẫu số 05/Đk cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu lấY Ý kiến của khu dân cư Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
2014-10 -> Mẫu số 05/scss cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-10 -> Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận qsdđ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2014-10 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐĂng ký biếN ĐỘNG
2014-10 -> Mẫu số 10/Đk cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-10 -> Mẫu số 11/Đk cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương