MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 24.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích24.22 Kb.
#4953
MẪU SỐ 02

(ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------


Biển số cũ: ..........................

Biển số mới: ...............................

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

Tên chủ xe:

Địa chỉ:

…………………………………………… Điện thoại

Số CMND (Hộ chiếu): ………………. cấp ngày …..../…../……… tại

Có chiếc xe: ……………………… Nhãn hiệu: …………………….. Số loại:

Loại xe: …………… Màu sơn: ………………Năm sản xuất:.............. Dung tích .cm3

Kích thước bao: Dài ………………. m; Rộng …………………m; Cao m

Tự trọng: ………………………………………….. kg; Công suất:

Tải trọng: - Hàng hóa: ……………… kg; Trọng lượng kéo theo: kg;

- Số chỗ: ngồi ……………….., đứng …………………….., nằm ;

Số máy: ………………………………… Số khung:Nơi dán bản cà số máy
Nơi dán bản cà số khung

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT

Loại chứng từ

Cơ quan cấp

Số chứng từ

Ngày cấp

Chủ xe ký nhận hồ sơ

1
2
3
4
5
6
7
Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)


………, ngày … tháng … năm ….
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là xe cơ quan)


(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên và đóng dấu)

(1) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng; ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.
Каталог: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Sites -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690

tải về 24.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương