Mẫu số 01-QĐ52 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.84 Kb.
#22584
Mẫu số 01-QĐ52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………..

Tên tôi là: ……………………….sinh ngày ….. tháng ……. năm …………...

Số CMND …………do ………………. cấp ngày ….. tháng ……. năm ……..

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):.........................................

......................................................................................................................…...

.............................................................................................................................

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ việc:..............................................

.............................................................................................................................

Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày .….. tháng ……. năm …………

Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng:................................................................

.............................................................................................................................

Căn cứ quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản số tiền được nhận vào tài khoản cá nhân như sau (*): Chủ tài khoản …………………………………………………………,số tài khoản………………., mở tại Ngân hàng …………………………, chi nhánh …………………………………………./. 

 

…………, ngày ….. tháng ……. năm ……
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Người có nhu cầu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân kê khai mục này.
Каталог: Resource -> hoso -> cacbieumau
cacbieumau -> Mẫu số 01 Đcnt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cacbieumau -> Phụ lục số 06 MẪu biên bảN ĐIỀu tra tai nạn lao đỘng
cacbieumau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêN
cacbieumau -> PHỤ LỤC 02 Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995
cacbieumau -> Phụ lục pgnhs 313 HƯỚng dẫn danh mục hồ SƠ
cacbieumau -> Đơn vị: Bộ phận
cacbieumau -> Tên cơ quan (đơn vị): Mã đơn vị
cacbieumau -> Mẫu số: C84b-hd ban hành theo Thông tư số 178/tt-btc
cacbieumau -> Mẫu D01d-ts tên đơn vị Mã đơn vị: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacbieumau -> Mẫu 314/sbh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 7.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương