Mẫu ncnlqg 08 09/2015/tt-bkhcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích42.62 Kb.
#849Mẫu NCNLQG 08

09/2015/TT-BKHCN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐI THỰC TẬP, NGHIÊN CỨU
NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI


Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Họ và tên :
Nước đến:
Số ngày đi thực tập, nghiên cứu: ……..ngày, từ ngày ……đến ngày….

-

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;

-

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDDT-BNG ngày 05/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục đào tạo - Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn Ngân sách Nhà nước;


-

Căn cứ Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước;

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán và tạm ứng ngoại tệ cho đoàn đi…… như sau:
Đơn vị: USD

TT

Nội dung

Tổng dự toán

Trong đó

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán

Đề nghị Quỹ hỗ trợ

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

1

6801- Tiền vé MB, tàu, xe

 

 
 

 

- Vé máy bay
……người x ……USD
- Chi phí đi lại 2 đầu sân bay


 

 
 

2

6805- Phí, lệ phí liên quan

 

 
 

 

- Phí bảo hiểm ( nếu có)

 

 
 

3

6806- Sinh hoạt phí
…..người x ……tháng x …..USD

 

 
 

 


Tổng cộng

 

 
 
……..., ngày ……..tháng ……..năm 20….


Người lập dự toánQuỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệtTổng dự toán:
Số tiền bằng chữ:
Tạm ứng:
-

Vé máy bay

-

Các khoản khácKế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc
Каталог: uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 42.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương