Mẫu hk02 ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-bca(C11) ngày 01/7/2007tải về 6.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích6.37 Kb.
Mẫu HK02 ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

ngày 01/7/2007


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨUKính gửi:


Họ và tên người viết phiếu báo:(*)

Chỗ ở hiện nay:


Điện thoại


Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

.............,ngày......tháng......năm........ .............,ngày.......tháng......năm.......
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------


(*) Viết chữ hoa đủ dấu
: userfiles
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
userfiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
userfiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
userfiles -> BỘ XÂy dựNG
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
userfiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
userfiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương