Một số khuyến nghị và lưu ý khi nhập liệu: Đối với thao tác trên phần mềmtải về 20.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích20.1 Kb.

 1. Một số khuyến nghị và lưu ý khi nhập liệu:

 1. Đối với thao tác trên phần mềm:

 • Nên dùng phím Tab để nhảy qua các ô nhập thay vì dùng chuột.

 • Khi nhập họ tên không cần gõ chữ hoa ví dụ: khi nhập “nguyễn văn thịnh”  hệ thống tự chuyển thành “Nguyễn Văn Thịnh”.

 • Sử dụng chức năng cho phép gõ tắt trong các bộ gõ tiếng việt. Để định nghĩa các phím gõ tắt. Vd: lt = Lê Thị, lv = lê văn, nt = nguyễn thị, nv = nguyễn văn.

 • Khi nhập ngày sinh có thể nhập đầy đủ (01/12/2010), có thể nhập tắt 01122010 hoặc 010110, trường hợp chỉ có tháng sinh nhập: 01/2010 hoặc 012010 hoặc 0110; trường hợp chỉ có năm sinh nhập 2010 hoặc 10.

 • Sử dụng tổ hợp phím Alt + ký tự có màu xanh ở các nút trên form nhập để thực hiện thay vì click chuột (vd “Alt + G” tương ứng với việc ấn nút Ghi).

 • Khi chọn các giá trị giới tính hoặc quan hệ với chủ hộ có thể sử dụng các phím có chữ cái tương tự các giá trị: ví dụ quan hệ chủ hộ là con bấm 4 lần nút “c”.

 1. Đối với thông tin ngày tháng năm sinh, số nhà:

 • Nếu chỉ có năm sinh mà không có ngày tháng thì mặc định ngày sinh là 01/01.

 • Nếu không có tất cả thông tin về ngày, tháng, năm thì nhập là 01/01/1900 và ghi chú là sai ngày tháng năm sinh.

 • Trường hợp có thông tin số nhà của chủ hộ thì nhập vào, không có thì ko nhập vào ô địa chỉ (khi đó địa chỉ của của hộ được lấy theo địa bàn thu thập DK01).

 1. Đối với mã số định danh:

 • Trường hợp chỉ có mã đối tượng mà không có số thẻ: Nhập 2 ký tự mã đối tượng và 13 số 0 và ghi chú là “Sai số thẻ”.

 • Trường hợp có đầy đủ mã đối tượng nhưng thiếu số thẻ hoặc sai thẻ thì nhập tương tự 13 số 0 và ghi chú “Sai số thẻ”.

 • Trường hợp là Công an và không có số thẻ: Nhập 2 ký tự CA và 13 số 0 và ghi chú là “Sai số thẻ”.

 • Trường hợp là Quân đội và không có số thẻ: Nhập 2 ký tự QD và 13 số 0 và ghi chú là “Sai số thẻ”.

 • Trường hợp có đủ 15 ký tự trong cột mã định danh nhưng khi tab sang thông tin lại là tên người khác so với DK01 thì xóa tất cả phần thông tin đang hiển thị trên phần mềm nhập lại thông tin theo DK01 và ghi chú “Sai số thẻ”.

 • Nơi cấp giấy khai sinh lần đầu nếu không có tên xã cụ thể mà chỉ có tên tỉnh, huyện thì nhập 1 xã bất kỳ rồi ghi chú ở cột ghi chú là Sai tên xã khai sinh lần đầu.

 • Nếu DK01 không có số sổ hộ khẩu vì bỏ qua và nhập các thông tin khác bình thường theo bản gốc.

 • Trường hợp có thông tin số nhà của chủ hộ thì nhập vào, không có thì ko nhập vào ô địa chỉ. vì thường địa chỉ của của hộ lấy luôn theo địa bàn thu thập DK01.

 • Ngoài ra trong quá trình nhập liệu DK01, thông tin ở ô "địa chỉ" không cần nhập lại các thông tin quận/huyện, phường/xã, tổ/thôn/xóm ... vì các thông tin này đã được lựa chọn ở các trường trước đó. Như vậy ở ô "địa chỉ" này chỉ cần nhập vào số nhà chi tiết (nếu có), trường hợp không có số nhà thì để trống.  

 1. Một số quy định của BHXH.

 • Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự: 2 ký tự đầu là mã đối tượng tham gia BHYT, 1 ký tự tiếp là quyền lợi, 2 ký tự tiếp theo là mã tỉnh phát hành thẻ, và 10 ký tự tiếp theo.

 • Một số loại đối tượng sau chỉ đi cùng mã quyền lợi tương ứng:BT 2

CA 5


CB 2

CC 1


CK 2

CN 3


CY 5

DT 2


GB 4

GD 4


HN 2

HS 4


HX 4

KC 2


LS 3

LS 4


QD 5

SV 4


TC 3

TE 1


TS 2

XD 2
 • Nếu mã đối tượng là TQ thì các ký tự phía sau thường là 797. 1. Một số vấn đề mới phát sinh trong quá trình nhập liệu:

 • Nếu có tham gia BHYT thì phải có số thẻ

 • Nếu xã cũ đã đổi tên thì phải ghi theo xã mới hiện nay tương ứng

 • Trường hợp mất, tách hộ, tạm vắng: không nhập những người nàyCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương