Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học câu điều kiện trong chương trình tiếng anh lớp 11- trường ptdtnt tỉnh phần thứ nhấT: phần mở ĐẦUtải về 246.37 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích246.37 Kb.
1   2   3

PHẦN THỨ NĂM: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.. A Practical English Grammar

- A. J. Thomson & A. V. Martinet.

2. Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh THPT

- Đỗ Tuấn Minh – Hoàng Tuấn

3. Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh

- Quang Minh

4. Advanced Language Practice

- Michael Vince

5. English Grammar In Use

- Raymond Murphy

6. Thực hành kiến thức Tiếng Anh 12

- Đỗ Bích Hà - Đặng Kim Anh

Huỳnh Túy Phượng7. Bài tập Tiếng Anh 12

- Võ Thị Thúy Anh -

Tôn Nữ Phương Chi -Lưu Hoằng Trí

8. Tiếng anh 12

- Hoàng Văn VânMỤC LỤC

Trang

Phần thứ nhất: Phần mở đầu

1

I. Lí do chọn đề tài

1

II. Mục đích nghiên cứu

1

III. Đối tượng nghiên cứu.

1

IV. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu

1

V. Nhiệm vụ - Yêu cầu nghiên cứu

2

VI. Phương pháp nghiên cứu

2

VII. Thời gian nghiên cứu

2

Phần thứ hai: Nội dung

3

Chương I: Cơ sở lí luận của đề tài

3

Chương II: Thực trạng của đề tài

4

Chương III: Giải quyết vấn đề

5

I. Definitions

5

II. Types of conditional sentences

5

A. Câu điều kiện theo quan điểm cũ

5

1. Câu điều kiện loại 1 (type 1)

5

2. Câu điều kiện loại 2 ( type 2)

6

3. Câu điều kiện loại 3 (type 3)

6

B. Các cách diễn đạt khác của câu điều kiện

6

C. Câu điều kiện theo quan điểm mới

11

III. Các dạng bài tập về câu điều kiện

13

1. Dạng bài tập tự luận

13

2. Dạng bài tập trắc nghiệm

22

Phần thứ ba: Kết luận

32

I. Ý nghĩa của chuyên đề

32

II. Đề xuất ý kiến

32

III. Suy nghĩ của bản thân

32

Phần thứ tư: Answer key

34

Phần thứ năm: Tài liệu tham khảo.

39

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRÊN

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

I. Ý NGHĨA CỦA CHUYÊN ĐỀ

Trong quá trình giảng dạy Tiếng Anh tại trường THPT Nguyễn Bính, tôi đã giới thiệu cho các em những kiến thức cơ bản về câu điều kiện trong Tiếng Anh. Đối với từng đối tượng học sinh khác nhau thì yêu cầu về kiến thức cũng khác nhau. Đối với những học sinh yếu tôi chỉ giới thiệu những kiến thức cơ bản để các em phân biệt được ba loại câu điều kiện trong bài tập tự luận và trắc nghiệm. Đối với học sinh có lực học khá giỏi tôi cung cấp kiến thức cao hơn. Vì vậy trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy phần lớn học sinh đã nắm được các kiến thức cơ bản và áp dụng lám được các bài tập trắc nghiệm phục vụ cho thi tốt nghiệp THPT.II. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Khi thực hiện chuyên đề này giáo viên nên chú ý đến chủ điểm, cấu trúc ngữ pháp và từng đối tượng học sinh để đề ra yêu cầu phù hợp. Hướng dẫn cho học sinh hiểu rõ yêu cầu, song nó phải mang tính logic, mặt khác phải tôn trọng tính độc lập và sáng tạo của học sinh.III. SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN

Khi nghiên cứu chuyên đề nầy tôi mong muốn áp dụng những nội dung yêu cầu của lí thuyết và dạng bài tập rèn luyện ngữ pháp vào việc giảng dạy môn Tiếng Anh trong trường THPT. Đồng thời tôi cũng mong muốn được sự tham gia đóng góp của bạn bè đồng nghiệp để nội dung vấn đề thêm phong phú và hoàn hảo hơn.


Tôi xin chân thành cảm ơn!
Vụ Bản, ngày tháng năm 2013

Người viết


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương