Một số CÂu hỏi gợI Ý Ôn tập các nhận định sau đúng hay sai? Hãy giải thích?tải về 31.78 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích31.78 Kb.
#54745
  1   2
Câu-hỏi-gợi-ý-ôn-tập


MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP

 1. Các nhận định sau đúng hay sai? Hãy giải thích?


Chương 2:

 1. Điều kiện cần và đủ cho sự ra đời của sản xuất hàng hóa là phân công lao động xã hội.

 2. Giá trị của hàng hóa chính là tính có ích hay những công dụng mà nó đem lại cho người dùng.

 3. Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi những công dụng của nó để thỏa mãn nhu cầu của con người.

 4. Giá trị sử dụng của hàng hóa là hao phí lao động xã hội kết tinh trong hàng hóa.

 5. Lượng giá trị của hàng hóa là lượng lao động đã hao phí để tạo ra hàng hóa.

 6. Cường độ lao động tăng lên thì lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa cũng tăng lên tương ứng.

 7. Năng suất lao động có quan hệ tỉ lệ nghịch với lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa.

 8. Giá cả của hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị sử dụng của hàng hóa.

 9. Yêu cầu của quy luật giá trị là lưu thông phải tuân thủ nguyên tắc trao đổi ngang giá được hiểu là giá cả của từng hàng hóa phải bằng đúng giá trị của nó.

 10. Mọi hàng hóa đều là sản phẩm của lao động và mọi sản phẩm của lao động đều là hàng hóa.

 11. Đôi giầy được mua với số tiền là 200.000 đồng, 200.000 đồng được gọi là giá trị của đôi giầy đó.

 12. Lao động cụ thể được thực hiện trước lao động trừu tượng.

 13. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng là 2 loại lao động rất khác nhau.

Chương 3:

 1. C và V có vai trò ngang nhau trong việc tạo ra giá trị thặng dư.

 2. Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh hiệu quả đầu tư của tư bản.

 3. Khi nhà tư trả đúng giá trị sức lao động của người công nhân thì không có giá trị thặng dư.

 4. Tiền công thực chất là giá trị hàng hóa sức lao động.

 5. Để có giá trị thặng dư thì độ dài của ngày lao động phải lớn hơn thời gian lao động tất yếu.

 6. Ở phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối thì thời gian lao động thặng dư thay đổi còn phương pháp giá trị thặng dư tương đối thì không.

 7. Cả 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư đều làm giảm giá trị sức lao động.

 8. Nếu nhà tư bản trả công đúng bằng giá trị sức lao động thì họ vẫn thu được giá trị thặng dư.

 9. Cần thường xuyên cải tiến dây chuyền máy móc vì chính máy móc là nguồn gốc chủ yếu tạo ra giá trị thặng dư.

 10. Tiền công của người công nhân là giá cả quá trình lao động của họ.

 11. Giá trị thặng dư chỉ xuất hiện khi thời gian lao động của người công nhân vượt quá thời điểm mà ở đó đủ bù đắp lại giá trị sức lao động của họ. Đúng hay sai?

 12. Trong giai đoạn phát triển cao của sản xuất tư bản chủ nghĩa, giá trị thặng dư chủ yếu được tạo ra là giá trị thặng dư tuyệt đối.

 13. Giá trị thặng dư được tạo ra do khả năng lưu thông buôn bán của nhà tư bản.

 14. Thực chất của tích lũy tư bản là vay vốn ngân hàng mở rộng quy mô sản xuất.

 15. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì lợi nhuận luôn bằng với giá trị thặng dư.

 16. Tỷ suất lợi nhuận phản ánh hiệu quả khai thác và sử dụng lao động làm thuê của nhà tư bản.

 17. Tích lũy tư bản thực chất là mở rộng quy mô sản xuất của tư bản bằng mọi hình thức

 18. Thực chất của tích lũy tư bản là mở rộng quy mô sản xuất để tăng giá trị thăng dư.

 19. Cấu tạo hữu cơ của tư bản (kí hiệu c/v) là cấu tạo giá trị được quyết định bởi cấu tạo kĩ thuật và phản ánh sự biến đổi của cấu tạo giá trị của tư bản.

 20. Cả tích tụ và tập trung tư bản đều làm tăng quy mô tư bản xã hội.

 21. Cả tích tụ và tập trung tư bản đều làm tăng quy mô tư bản cá biệt

 22. Cả tích tụ và tập trung sản xuất đều làm tăng quy mô tư bản cá biệt và không làm thay đổi quy mô tư bản xã hội
tải về 31.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương