MỘt phưƠng pháp hành thiềNtải về 1.22 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu22.10.2017
Kích1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6
TÔI LÀ AI ?
MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN


Tác Giả: Ni Sư Ayya Khema


Dựa Trên Kinh Potthapàda Giáo Lý Của Đức Phật Về Ngã Và Thức
Chuyển Ngữ: Diệu Liên Lý Thu Linh - Diệu Ngộ Nguyễn Thị Mỹ Thanh 2008
Wisdom Publications @1997 ISBN 0-86171-127-0
Sách được dịch với sự đồng ý của NXB Wisdom Publications

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 29-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

Tác Giả

Lời Tác Giả

Lời Người Dịch

Chương 1 - Bước Khởi Đầu: Giới Luật

Chương 2 - Điều Phục Các Căn: Chánh Niệm - Tỉnh Giác

Chương 3 - Đoạn Trừ Các Chướng Ngại

Chương 4 - Sơ Thiền

Chương 5 - Nhị Thiền và Tam Thiền

Chương 6 - Tứ Thiền

Chương 7 - Tầng Thiền Thứ Năm Và Thứ Sáu

Chương 8 - Tầng Thiền Thứ Bảy “Vô Sở Hữu Xứ” Tầng Thiền Thứ Tám “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” Tầng Thiền Thứ Chín “Sự Diệt Tận”

Chương 9 - Yểm Ly - Ly Tham và Tứ Diệu Đế

Chương 10 - Đoạn Diệt Ái Dục

Chương 11 - Đoạn Trừ Ngã Tưởng

Chương 12 - Ngã Thực Sự Là Gì?

Chương 13 - Đạo & Quả: Mục Đích Tu Tập---o0o---

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương