MÔN: Hoạt động ngoài giờ lên lớp DẠy hát bàI: “ Bông hoa bé ngoan ” sinh hoạt sao nhi đỒng I- yêu cầu giáo dụctải về 10.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích10.86 Kb.
Tuần 29: Thứ ba Ngày 29 tháng 3 năm 2016

MÔN: Hoạt động ngoài giờ lên lớp

DẠY HÁT BÀI: “ Bông hoa bé ngoan ”

SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG

I- Yêu cầu giáo dục:

- HS biết hát bài: “ Bông hoa bé ngoan ” và biết lễ phép với Ông Bà, Cha Mẹ, Thầy Cô, Anh Chị.

- HS biết sinh hoạt Sao theo tiến trình

II- Nội dung và hình thức:

- Dạy các em hát được bài: “ Bông hoa bé ngoan ”

- Hướng dẫn các em từng Sao sinh hoạt theo tiến trình

III- Chuẩn bị:

- Nội dung bài hát: “ Bông hoa bé ngoan ”IV- Tiến hành hoạt động:


NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

* HĐ 1: Hướng dẫn học sinh hát bài: “ Bông hoa bé ngoan ”

* HĐ 2 Hướng dẫn học sinh sinh hoạt Sao.

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung

- GV hát mẫu

- Cho HS đọc lời ca

- Hướng dẫn hát từng câu rồi cho đến hết bài

- Cho hát theo tổ

- Hướng dẫn vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp, theo tiết tấu lời ca

- Hướng dẫn vừa hát vừa kết hợp một vài động tác múa phụ họa.
- GV cho từng Sao sinh hoạt dưới sự điều khiển của Sao trưởng

+ Tập họp hàng dọc: dóng hàng - điểm số báo tên

+ Tập họp vòng tròn:

- Hát bài: tay thơm tay ngoan

- Kiểm tra vệ sinh – tuyên dương

- Hát bài: nhanh bước nhanh nhi đồng

- Sao trưởng hô: nhi đồng Hồ Chí Minh

- Các em đọc:“Vânglời…………kính yêu ” .

- Cho từng em báo cáo việc giúp đỡ Cha, Mẹ và học tập trong tuần qua

- Phụ trách Sao nhận xét-tuyên dương

+ Cho HS hát bài “Bông hoa bé ngoan”

- GV nhận xét tuyên dương

- GV hệ thống lại bài

- Nhận xét, dặn dò
- Quan sát, lắng nghe.

- HS đọc lời ca.

- HS hát.
- Từng tổ hát.

- Hát kết hợp vỗ tay.


- Hát kết hợp múa.

- Sao trưởng điều khiển sinh hoạt Sao.


- HS thực hiện .

- HS báo cáo việc giúp đỡ Cha mẹ và học tập

- HS hát.


- Trả lời và thực hiện ở nhà

IV- Đánh giá rút kinh nghiệm:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương