Môn học : quản trị kinh doanh quốc tếtải về 1.2 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Number of Employees
  
  
  

(persons

)

 

  

End of June 2007

  

End of March 2008

  

 

End of June 2008

 

Domestic

  

146,269

  

135,563

  

134,950

 

Overseas

  

180,575

  

170,265

  

175,631

 

Total

  

326,844

  

305,828

  

310,581

Kết luận:

 • Thời kì 1930-1970: Panasonic định vị sản xuất tập trung gồm các phòng nghiên cứu và các nhà máy ở Nhật đáp ứng nhu cầu khắp thế giới vì:

  • Các sản phẩm đáp ứng chủ yếu thị trường trong nước và nhu cầu lập nhà máy sản xuất ở nước ngoài chưa đủ lớn.

  • Xuất khẩu sản phẩm hàng loạt được chuẩn hóa với mục tiêu chi phí thấp và đạt hiệu quả cao ra nước ngoài nên định vị sản xuất gồm hoạt động R&D đều tập trung trong nước.

 • Thời kì 1970 đến nay: định vị sản xuất phân tán đa số dưới hình thức thành lập các liên minh chiến lược và M&A ở nhiều nước và châu lục với các đối tác hiện có nhằm tận dụng nguồn lực và thế mạnh sẵn có như R&D và năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ở các thị trường khác nhau.Giai đoạn này công ty tập trung vào chiến lược R&D và sản xuất toàn cầu nhằm khai thác sự hiệu quả theo quy mô lớn.

 • Sau năm 2001, Panasonic chuyển thành một công ty xuyên quốc gia với phương thức tiếp cận chiến lược theo địa lý và cấu trúc mạng lưới. Tài sản và tài nguyên công ty được phân chia cho các cơ sở sản xuất chuyên biệt với mục đích xây dựng một mạng lưới thống nhất giữa các nguồn lực được phân phối và phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt hiệu quả doanh lợi, tăng cường sự linh hoạt và học hỏi toàn cầu. Hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh quốc tế là chiến lược tái cấu trúc công ty nhằm đạt hiệu quả tối ưu về chi phí.


  

 

   
 1. : 2012
  2012 -> Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày
  2012 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
  2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
  2012 -> Người yêu lạ lùng nhất
  2012 -> Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
  2012 -> SÔÛ giao thoâng coâng chính tp. Hcm khu quaûn lyù giao thoâng ñOÂ thò soá 2
  2012 -> Commerce department international trade
  2012 -> Những câu châm ngôn hay bằng tiếng Anh
  2012 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
  2012 -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương