Ministry of construction


KhuvựcĐồngbằngsôngCửu Longtải về 7.89 Mb.
trang47/47
Chuyển đổi dữ liệu10.07.2016
Kích7.89 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

KhuvựcĐồngbằngsôngCửu Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MTV CấpThoátNướcCầnThơ

97.68

 

38.48

 

69.59

 

4.88

 

0.04

 MTV Cấpnước Long An

95.24

102.30

24.02

99.03

207.05

184.92

5.77

3.99

N/A

4.06MTV CấpNướcVĩnh Long

92.58

102.30

61.36

60.99

0.70

2.78

8.06

8.74

11.63

11.04MTV CấpNướcTiềnGiang

99.94

99.98

57.77

62.37

10.30

1.17

4.08

3.64

7.54

0.00CP Cấpthoátnước - Côngtrình ĐT HậuGiang

95.24

95.40

50.51

60.25

21.80

101.41

10.94

9.07

3.85

3.46CP điệnnước An Giang

99.95

99.94

33.17

33.88

37.68

31.38

9.09

8.53

5.99

5.06MTV CấpnướcSócTrăng

89.78

93.19

60.24

58.69

36.48

55.66

9.09

7.10

3.42

2.92MTV CấpthoátnướcBến Tre

95.00

95.35

58.55

20.43

28.16

30.67

6.32

7.65

5.97

6.86MTV CấpNướcBạcLiêu

99.84

92.87

25.29

39.71

N/A

0.00

14.29

5.62

6.76

6.45MTV CấpthoátnướcKiênGiang

99.58

99.90

55.88

54.74

16.75

20.42

N/A

7.40

6.14

4.46MTV Cấpthoátnướcvàcôngtrình ĐT Cà Mau

100.00

100.00

35.03

35.03

162.67

75.63

11.55

21.92

25.14

25.14MTV CấpNướcvàMôiTrường ĐT ĐồngTháp

99.03

99.35

75.80

75.87

19.40

21.01

11.07

10.08

6.47

8.50MTV CấpthoátnướcTràVinh

91.89

100

51.03

56.79

5.97

6.98

4.64

3.57

2.92

2.11


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương