Minh triết việt việt Nhân Nhận được thư chuyển có tựa đề: Mối Quan hệ giữa Minh Triết với Quyền lực và Chính trị


H.- MINH TRIẾT TRONG SÁCH LƯỢC QUỐC KẾ DÂN SINHtải về 2.69 Mb.
trang8/25
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

H.- MINH TRIẾT TRONG SÁCH LƯỢC QUỐC KẾ DÂN SINH


Bất cứ một Tổ chức nào cũng đều có một Tôn chỉ và Mục đích. Để thực hiện Mục đích đã ấn định thì phải có một Tổ chức từ Gốc tới Ngọn, nên phải có Tổ chức Nhân sự được phân Công phân Nhiệm để điều hành Tổ chức. Một Chế độ chính trị cũng vậy không thể thoát ra ngoài khuôn khổ đó.
1.- Tôn chỉ hay Chính lược thì nhằm thực hiện cặp đối cực:  Phú chi / Giáo chi « để cải tiến Dân Sinh,nâng cao Dân Trí hầu chấn hưng Dân khí, đó là nguồn Nội lực của Dân tộc.
2.-Mục đích để thực hiện Chính lược thì có Chiến lược / Chiến thuật  :

a.- Chiến lược thì : * Thiết lập Chế độ Dân chủ với nền tảng Lễ trị / Pháp trị với Tam quyền phân lập theo Dịch lý : Trong Tam quyền phân lập thì :

  Các ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp là những cặp đối cực vừa đượcvận hành theo Tiêu chuẩn «  Thiểu số phục tùng đa số « và vừa theo Tiêu chuẩn « Đa số phục tùng thiểu số ( xem The Living constitution của Hoa Kỳ ở dưới )
* b.- Đường lối thực hiện thì lấy Chí Nhân / Đại Nghĩa thay cho «  Tham tàn / Cường bạo để thực hiện Công bằng xã hội.
3.- Chiến thuật thì: * a.- Thiết lập các Cơ chế xã hội theo các cặp đối cực theo Dịch lý để giúp cho Cơ chế được tiến bộ và quân bình và đồng thời giúp các cơ chế vận hành đồng bộ với nhau :

Chính trị với sự điều hòa giữa N

hân quyền / Dân quyền

Kinh tế với sự điều hòa giữa Công hưu / Tư hữu

Giáo dục với sự điều hòa giữa Thành Nhân / Thành Thân

Xã hội với sự điều hòa giữa Dân sinh / Dân trí.

Tất cả các cặp đối cực phải được điểu hành đồng bộ với nhau.* b.- Nghệ thuật Cai trị thì phải vừa quán triệt mọi vấn đề nhờ tinh thần Triết lý ( Lý ) và cũng vừa phải thực hiện uyển chuyển như Nghệ thuật ( Tình ) giúp mọi sự được đến nơi đến chốn.

I.- MINH TRIẾT TRONG THUẬT CAI TRỊ


Trong việc cai trị của chế độ Dân chủ thì dùng Nghệ thuật Cai trị, trong chế độ CS thì dùng xảo thuật và bạo lực để Tà trị.

Để hiểu nghệ thuật cai trị của Tổ tiên ra sao, chúng ta nên truy nguyên từ cái Thuật dùng chữ Nghệ. Chữ Nghệ: ( 乂 = 丿< nét phẩy > +乁 < nét Mác > ) gồm nét Phẩy ( cùng chiều Kim đồng hồ: Hữu nhậm ) và nét Mác ( Ngược chiều kim đồng hồ: Tả nhậm) giao nhau, tức là cặp đối cực Tả và Hữu nhậm giao nhau , đó là cặp đối cực của Dịch lý “Âm Dương hoà “ tức là Thiên lý mang bản chất Hòa .

Vậy Nghệ thuật Chính trị là cách cai trị thuận với Thiên lý để mưu phúc lợi cho toàn dân trong trật tự Hòa mà sống an vui với nhau.

Nghệ thuật Chính trị cũng rất tế vi vì phải chu toàn mọi góc cạnh của đời sống mới đem cả Dân tộc tới cuộc sống Hoà vui hạnh phúc. Hoà là đỉnh cao của Văn hoá Thái hòa được thể hiện vào Đời sống Chính trị.

Để hiểu cái tế vi của Nghệ thuật chúng ta lấy ví dụ một Họa sĩ vẽ bức tranh, người Họa sĩ chỉ với mấy nét vẽ cùng với sự kết hợp màu sắc ( vật chất ) mà làm nổi bật lên Tinh thần của bức tranh, bức tranh vô giá là bức tranh có Hồn. Một bức tranh tuyệt tác là một bức tranh làm sao cho cái Xác hin lên được cái Hồn của bức tranh.

Nghệ thuật Chính trị là sự kết hợp rất uyển chuyển giữa tinh thần Triết lý ( L ý ) và Nghệ thuật ( Tình ) sao cho công trình “ Phú chi và Giáo chi “được hài hòa, giúp cho toàn dân sống sung mãn tương đối công bằng mà hòa với nhau cho được hạnh phúc.
Còn Xảo thuật Tà trị là cách hành xử đi ngược với Thiên lý, là đảng thay Trời cướp quyền Tự do và quyền Tư hữu của Dân thuộc Thiên tính về cho đảng gây ra cảnh Bất Hòa gây ra khổ đau tang tóc cho con Người và Dân tộc.

Xảo thuật Chính trị là cách Nói “ Nhân Nghĩa “ mà Làm ngược lại theo lối “ Tham tàn và Cường bạo” , nghĩa là “ nói Ngược làm Xuôi “:

Nói Độc lập vì đã làm Nô lệ kẻ thù,

Nói Tự do là chuẩn bị tước Nhân quyền,

Nói Hạnh phúc là hô cải cách để tước quyền Tư hữu hầu Ngu hóa và Bần cùng hóa nhân dân để cho dễ cai trị và trường trị,

Nói Đổi mới là để rước Tư bản vào làm ăn mà cùng nhau Tham nhũng,

Nói làm ăn theo kinh tế Thị trường nhưng theo định hướng XHCN là nói bừa để bảo vệ đảng trong lúc bế tắc không biết tiến thối ra sao!

Tất cả mọi sự dối trá nghịch với Thiên lý cứ lần lượt bị phơi bày vì không có gì dưới mặt trời có thể thoát khỏi cái Lưới Trời lồng lộng Nhân quả hay Giá sắc!

K.- MINH TRIẾT TRONG CÁC CƠ CHẾ XÃ HỘI


Theo quan niệm Nhất nguyên Lưỡng cực thì mỗi Cơ chế xã hội phải làm sao cho cặp đối cực trong từng Cơ chế được điều hòa và điều hòa cùng các Cơ chế khác trong xã hội thì mới giúp cho các Cơ chế vừa Tiến bộ vừa Ổn định.
1.- Trong Giáo dục thì khi điều hợp được cặp đối cực Học ( Học Lễ : vào ) và Hành ( học Văn: ra ) thì sự Học mới trọn hảo, giúp ích cho cuộc sống. Mục tiêu của giáo dục là điều hòa được cặp đối cực thành Nhân ( Tư cách do Lễ ) thành Thân ( Khả năng do Văn ). Giáo dục mà chỉ đào tạo khối óc để thành Thân thì sẽ sản sinh ra nan đề Duy Lý.

Tiên phải học Lễ ( Lễ : biết Trọng Mỉnh để biết trọng Người ) bằng cách Huấn linh, ( thuộc lãnh vực đào luyện Tư cách : Formation ). Hậu chỉ học Văn bằng Bác vấn ( thuộc kiến thức để trau dồi Khả năng : Information ), thì sự học mới giúp cho con Người phát tiển toàn diện.
2.-Trong Chinh trị thì phải điều hòa được cặp đối cực Nhân quyềnDân quyền thì Dân mới giàu nước mới mạnh.

tôn trọng Nhân quyền để con Người có Tự do mà trau dồi Nhân phẩm cho có Tư cách và Khả năng. Do đó mà đòi hỏi phải có nhu cầu Tự do Tôn giáo, Tự do Văn hóa và các quyền Tự do căn bản.

Về Dân quyền thì xã hội phải cung cấp cho mọi công dân Cơ hội và Phương tiện phát triển toàn diện con người, tức là giải phóng cái Tâm cái Trí của mọi công dân thành con người Nhân chủ, khi đó mọi công dân mới có đủ Tư cách và khả năng để đóng góp tương xứng vào công cuộc Cứu nước và Dựng nước.

Nhiệm vụ của chính quyền là “ Phú chi, Giáo chi “. Phú chi để nâng cao Dân Sinh, Giáo chi để nâng cao Dân Trí và Dân Khí.

Đó là công trình giải phóng toàn dân để cứu nước và Dựng nước, chứ không chỉ giải phóng giai cấp nghèo đói và ngu dốt, khi giải phóng xong rồi không biết làm gì tiếp cho con Người và Dân tộc, mà chỉ theo “ phường đạo tặc lưu manh truyền kiếp” mà giết người cướp của để lấp đầy túi tham không đáy theo Lý tưởng Kách mệnh vô sản!

Nhân quyền là phổ biến cho Nhân loại, còn Dân quyền mới phụ thuộc vào hoàn cảnh địa phương, nhưng khi nào cặp đối cực tương xứng này tương tranh tương hỗ để kết hợp với nhau thì mới đem lại ích lợi cho con Người và Dân tộc.
3.- Về Xã hội thì phải điều hoà Dân sinhDân trí cho đồng bộ thì mới phát triển điều hòa được. Khi Dân sinh được cải tiến thì mới giúp nâng cao Dân trí để cho mỗi Công dân đều có Tư cách và Khả năng nhờ có học, có thế mới mong Dân giàu nước mạnh. Một nước giàu mạnh không chỉ ở đông binh lính và nhiều súng đạn, mà chính cốt ở Dân sinh, Dân trí và Dân khí được cao.
4.- Về Kinh tế thì phải điều hoà giữa Công hữuTư hữu để giúp cho hết mọi người dân có cuộc sống tối thiểu có Nhân phẩm, tức là mỗi công dân đều có cơm no áo ấm và tiện nghi tới thiểu cũng như Tự do căn bản.

Thiếu quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị giáng cấp thành súc vật Nói cách khác là Tự do và Bình sản là hai nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống con người. Tự do để phát triển Nhân cách và Khả năng của con Người, Bình sản để ai ai cũng có nhu cầu tối thiểu như các yếu tố “ Ăn, Mặc, Nhà ở và Việc làm “ để sống xứng với Nhân phẩm.

Chê` độ điều hòa giữa Công điền Công Thổ với Tư điền gọi là Bình sản.

Nếu Xã hội cứ lờ đi cảnh “ Kẻ ăn không hết, người lần không ra “ thì đến khi Bò chết

( người nghèo ) thì Trâu cũng bị lột da ( người Giàu ). Chế độ CS là một hệ quả quá đau thương của Dân tộc do Lòng Vô cảm và thiếu tinh thần Liên đới trách nhiệm mà ra !

Do đó mà Tài sản Nhân dân không còn là Công hữu và Tư hữu của Nhân dân mà trở thành “ đảng hữu “ qua “ Mẻ cướp Lý tưởng Quốc tế trá hình.

Khi bị tước mất quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị thiến hoạn mất Nhân Tình và Nhân Tính, nên trở thành súc vật. Hai quyền này thuộc Thiên bẩm.
Mao đã dùng phương pháp Tẩy não hòng để tẩy xoá Lương tâm, xóa mất quan niệm Tư hữu trong đầu, đặng nhét quyền Công hữu vào đầu vô sản mà làm Kách mệnh triệt để, nhưng kết quả là đưa Trung hoa vào khoảng trống Văn hóa như hiện nay, Trung Hoa đã bán đứt Lương tâm của Dân tộc qua việc sản xuất và xuất cảng hàng độc hàng giả để hòng tiêu diệt thế giới mà chiếm đoạt Không gian sinh tồn ( space for life ) ,cùng nhiều mưu mô bành trướng vừa trâng tráo vừa thâm độc chỉ vì bất Nhân và bất Nghĩa.! Ảo tưởng “ Biển Đông là ao nhà của đại Hán “ đang đưa dân Trung Hoa vào ngõ cụt!


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương