Minh triết việt việt Nhân Nhận được thư chuyển có tựa đề: Mối Quan hệ giữa Minh Triết với Quyền lực và Chính trị


C.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH ĐỊNH VỊ CON NGƯỜItải về 2.69 Mb.
trang4/25
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

C.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH ĐỊNH VỊ CON NGƯỜI


Con Người Việt Nho được Định vị trong Tam Tài :Thiên – Nhân - Địa như trong Cơ cấu về Đồ hình của Ngũ hành. Con Người được định nghĩa:

Nhân già kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương cho giao, Quỷ / Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí “.


( 2 ) Hỏa ( Lửa: Năng lượng ): Thiên ( hoàng )( 5 ) Thổ : Tâm linh: ( Nguồn Sống và nguồn Sáng ): Nhân ( hoàng )

( 1 ) Thủy ( Nước: Vật chất ): Địa ( hoàng )
Vị trí con Ngưòi qua trục Chí ( Tung ) của Đồ hình và Số độ trong Ngũ hành .

Con Người là Tinh hoa của Trời Đất.
1.- Nhân giả ký Thiên / Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất, vị trí con Người ở Trung cung hành Thổ tức là nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và nguồn Sáng, nhờ đó màNhân linh ư vạn vật “. Nguồn Sống là Đạo Nhân ( Tình Yêu ) , nguồn Sáng là Đức Nghĩa ( Lý Công chính ). Vì Ở giữa Thiên Địa, con Người không không để bị kéo Lên Thiên thành Duy Tâm mà mê tín dị đoan, cũng như không bị lôi Xuống Địa trở thành Duy vật, coi của trọng hơn Người ( con Người Bolchevick, con Người CS ) mà xâu xé chém giết nhau, nhờ không để bị thiên lệch mà Duy trì được vị thế ở giữa, nên phải tự Lực, tự Cường để Tự Chủ mà làm Người Nhân Chủ.

Theo Nho, Trời là Thiên hoàng, Đất là Địa hoàng, thì con Người – tinh hoa của Trời Đất - cũng là Nhân hoàng. Không có con người to lớn và cao cả như Bàn Cổ, như thánh Gióng - Phù Đổng thiên vương - thì không làm nổi việc Tu thân cũng như việc to lớn “ kinh bang tế thế “.
Người Nhân chủ nhờ biết sống thuận theo Dịch lý hay Thiên lý để đạt Đạo Nhân và Đức Nghĩa nên có Dũng lực làm chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.
2.-Nhân giả kỳ Âm / Dương chi giao: Con Người là nơi kết giao của Âm Dương hay Tình Lý. Nhờ nguồn Tình thôi thúc mà Gái Trai “xe tơ kết tóc “ mà Thành hôn với nhau làm nên Vợ Chồng”, và cũng nhờ Lý Công chính mà Vợ Chồng hành xử công bằng với nhau như lời giao ước trong Lễ Giao bái mà hoà với nhau cho đến lúc “ đầu bạc răng long “.

Nhờ “ Phu phụ hòa gia đạo thành “, giúp gia đình thành Tổ Ấm mà vui sống bên nhau , nhất là sinh Con ( Trai ) đẻ Cái ( Gái ) mà tham gia vào cuộc Sinh sinh Hóa hóa của Vũ trụ. Gia đình là trường đầu đời để Cha Mẹ giúp con cái trưởng thành theo Nhân Nghĩa, hay lò luyện Trai hùng Gái đảm cho Dân tộc. Do đó mà Gia đình được chọn làm nền tảng Hoà cho Xã hội, Xã hội làm nền tảng cho Thế giới Hoà bình.
3.- Nhân giả kỳ Qủy / Thần chi hội. Con Ngưới là nơi Qủy / Thần hay Ác / Thiện hay Ngợm / Người luồn kề lưng xô đẩy níu kéo nhau, lúc này còn là Thiện, phút sau đã là Ác, nên mọi người ai ai cũng phải Tu thân đễ lột xác Ngợm ma thành Người có Nhân phẩm.. Nhờ có Nhân phẩm “ Nhân Nghĩa “ mới giúp con Người Thiện không cho Ác lấn át hay vượt lên cả Thiện Ác, không những sống hòa với nhau mà còn hòa với cả vạn vật nữa.

Giá trị của con Người là Vi nhân làm sao Tu thân cho đạt Nhân Nghĩa mà sống hoà cùng mọi người và vạn vật trong Vũ trụ. Theo luật Giá sắc thì; “ con Người gieo Thứ nào thì gặt Thứ nấy, Ai gieo thì kẻ ấy gặt, Gieo Một thì Gặt Trăm “ , do đo mà muốn Hạnh phúc thì phải Tu Thân mà làm điều Lành, ngược lại làm điều Ác thì lãnh nhiều tai họa. Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà không có thứ nào lọt qua được ( Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu ), không ai lọt qua Luật Giá sắc hay Nhân quả được..
4.- Nhân giả kỳ Ngũ hành chi tú khí: Con Người là “ Hoa Trái “ của Ngũ hành.

Ngũ hành gồm 2 cặp đối cực của Tứ hành ( Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim ) và Hành Thổ. Tứ hành là Thế giới Hiện tượng, tượng trưng cho Hữu, Hành Thổ tượng trưng cho Vô thuộc nguồn Tâm linh, khi Hữu Vô giao thoa với nhau thành nguồn sinh sinh hóa của Vũ trụ, nên Ngũ hành được xem là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ . ( Hành thổ đưọc xem như Black hole ).
Hỏa ( Năng lượng ). Trời( Sinh vật ) Mộc ← Thổ ( nguồn Tâm linh: con Người ) Kim ( Khoáng chất )

Thủy ( Vật chất ). Đất
Thủy / Hỏa, Mộc / Kim thuộc thế giới hiện tượng ( Hữu ). Thổ thuộc lãnh vục Tâm linh ( Vô ).

Chúng ta thấy con Người được kết cấu toàn bằng những yếu tố trái ngược nhau, nhờ biết hành xử theo Dịch lý “ Âm Dương hoà “ mà trở nên con Người Nhân chủ .

Ngoài ra nhờ định vị được vị thế “ Nhân hoàng “cao cả giữa Trời “ Thiên hoàng “ và Đất “ Địa hoàng “ nên con người có Điểm tựa hay Bàn nhún nơi Địa, cũng như có Hướng siêu việt nơi Thiên mà vươn lên làm Người. Con dân của nước không phải đôn đáo tung ra tứ phương rước độc dược về mà tàn dân hại nước! Nguy tai! Hại tai!

Văn sĩ ( Albert Camu ? ) Pháp có viết cuốn sách : “ L’homme, cet inconnu « , quả thật Lòng Người khó dò, vì do con người chứa trong mình những cặp mâu thuẫn nội tại được hài hòa hay bất hòa ở muôn vàn mức độ khác nhau!

D.- MINH TRIẾT TRONG HUYỀN THOẠI LẬP QUỐC TIÊN / RỒNG1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương