Minh triết việt việt Nhân Nhận được thư chuyển có tựa đề: Mối Quan hệ giữa Minh Triết với Quyền lực và Chính trịtải về 2.69 Mb.
trang2/25
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

IV.- Dịch lý


Tất cả các cặp đối cực được Nho tổng quát bằng Âm Dương. Cặp đối cực Âm Dương được gọi là Nghịch số của Dịch ( sự biến hoá ) , nên có câu: “Dịch : Nghịch số chi Lý “ , Lý Biến dịch của “ Âm Dương tương thôi “ ( Tương thôi là níu kéo và xô đẩy nhau ) lập nên thế Quân bình động, nhờ trạng thái quân bình động mà thay đổi để tiến bộ và luôn được ổn định trong trạng thái cân bằng động tức là trạng thái Hoà, do đó mà có : “ Âm Dương hoà “, Âm Dương hòa là luật phổ biến, nên trở thành “ Đại Đạo Âm Dương hòa “ hay còn gọi là Tiết nhịp của Vũ trụ ( cosmic rhythm ).
Ta có thể lấy một thí dụ đơn giản để gợi ý về sự Biến dịch của “Âm Dương tương thôi” như sự kéo dây của hai phe. Hai phe là cặp đối cực mà sức Níu / Kéo của hai bên không quá cách biệt, khi hai bên kéo nhau thì cái dây cứ liên tiếp xích bên nầy rồi xích bên kia, mỗi lần di chuyển rồi lại ngừng giây lát,và cứ dằng co như vậy. Sự di chuyển tạo ra sự “ Tiến bộ “ và sự ngừng lại ở mỗi thời điểm và không điểm là Trạng thái “ giao Hòa nhau “, điểm Ngừng lại không ở một chỗ mà cứ di chuyển qua lại liên tiếp, đó là trạng thái Quân bình động.

Như vậy,sự Biến dịch theo Dịch lý tạo ra sự Tiến bộ ở Trạng thái tạm ổn định mà Hòa ở từng Thời và Không điểm gọi là Quân bình động.
Vợ Chồng là Nghịch số, là cặp đối cực. Vợ Chủ Tình, Chồng chủ Lý, khi sống sao cho Tình / Lý vẹn toàn với nhau thì “ Thuận Vợ thuận Chồng “. Mối Tình giúp hai Vợ Chồng tìm đến kết đôi với nhau, Lý giúp hai Vợ Chồng hành xử công bằng với nhau mà sống Hòa với nhau để “ Thuận Vợ Thuận Chồng, sống Hạnh phúc bên nhau, Hạnh phúc là mục tiêu cao cả của con Người. Vợ Chồng là đầu mối của đời sống của người Quân tử

( Quân tử cho Đạo, tạo đoan hồ phu phụ ), vì Gia đình là nếp sinh hoạt cao nhất trong Vũ trụ và cũng là nền tảng của Xã hội. Gia đình “ thuận Vợ thuận Chồng “ là Hạnh phúc con Gia đình cũng là nền tảng Hoà bình của Xã hội.

Cặp đối cực Âm Dương kết thành Thái Cực .Nho lại có câu: “ Nhân nhân, vật vật các hữu Thái cực “ : Người nào, Vật nào cũng đều có Thái cực, vì Người nào, Vật nào cũng do cặp đối cực đã kết thành Lưỡng nhất.

Do đo mới có câu: “ Thể / Dụng nhất Nguyên, Hiển / Vi vô gián “: Cái Thể bên Trong và cái Diện bên Ngoài của mỗi Vật đều có nguồn Gốc Nhất thể. Con Người chân tu có cái Thể ( Lòng ) Nhân ái thì mới có bộ Mặt ( Diện ) hiền lành, Ăn Nói từ tốn, Hành động khiêm cung. Nhất thể của Vạn vật là Vật chất và Năng lượng. Vật chất có thể biến ra năng lượng theo công thức ( của Einstein ) :E= MC2 .

M là khối lượng Vật chất được biến ra năng lượng, C là tốc độ ánh sáng: 300.000 km / giây . MC2: bình phương của tốc độ ánh sáng là số năng lượng phát ra từ khối lượng vật chất M. E là Năng lượng từ khối lượng M phát ra, đó là năng lượng Nguyên tử .
Con Người có Cơ thể là Vật chất. Vật chất và Tinh thần ( siêu Vật chất ) đều hoạt động được là nhờ năng lượng. Vật chất và Tình thần có là Một thì con Người mới quân bình.

Cùng một lẽ, Đạo và Đời cũng là Một, không thể ly cách, vì: “ Đạo bất viễn nhân: Đạo không ở xa con Người mà ở trong Tâm con Người “, muốn tu thì cứ đi vào Tâm mình bằng cách ngồi yên tĩnh và bất động, xóa bỏ màn Vô minh Tham, Sân, Si cho cõi Lòng trống rổng mà tiếp cận với Nguồn Sống và nguồn Sáng, nên ai cũng phải Tu, mà Tu Đạo là để có Nhân Nghĩa mà sống Hoà trong Đời, ở Đời mà không Tu để tìm về Nguồn Gốc.“ thì mất Gốc Nhân Nghĩa thuộc Tâm linh mà sống xào xáo với nhau . Chữ Đạo theo Nho là đi về Nguồn ( Tâm linh ).

Do đó Cố ly vật cầu Đạo giả, vọng nhi dĩ hĩ: Việc Lià Xa sự Vật mà cầu Đạo là chuyện hão huyền “ ( Hồ Như Phong. Đại cương 145 ).
Cũng thế, những cái Hiện rõ ( Dương ) cũng như cái Ẩn tàng ( Âm ) đều không có chia cách vì cùng Nhất thể, do Nhất thể, nên “ Vạn vật tương liên “, giữa con Người với các môi trường Không khí, Nước, Đất cũng như ( môi ) trường Tần số ( do ba động của

làn Sóng ) đều có Liên hệ Cơ thể với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, một cái dơ nắm tay của chúng ta cũng ảnh hưởng đến cả Vũ trụ, vì vật nào nặng nhẹ đều phát ra Tần số, vật nặng có Tần số Thấp, vật Nhẹ có tần số Cao, các Tần số thích hợp có thể giao thoa với nhau và cộng hưởng với nhau, do đó mà Tổ tiên chúng ta có câu: Hồn Thiêng Sông Núi.

Hồn thiêng. Hồn thiêng khi nào và ở đâu Hồn cũng hiển hiện được, và hiển hiện cùng một lúc ( cùng Thời gian ) ở nhiều nơi trong Không gian ( ubiquitous ), đó là nhờ tần số của Tư tưởng. Tần số do năng lượng của các electron phát ra khắp vũ trụ. Người ta biết được khả năng hiển hiện của Tần số do năng lượng của electron phát ra khắp nơi, vì tổng số pin của hai electron ở gần hay cách xa vạn dặm vẫn bằng không, số pin là số vòng quay ngược chiều của hai electron. Nhờ có năng lượng mà con người Suy tư được, năng lượng gây ra ba động tạo ra tần số.

Theo Huyền thoại Việt Nam, chúng ta có Châm ngôn:

Mẹ: Non Nhân, Cha: Nước Trí, Con Hùng Vương : Hùng Dũng .

Mẹ / Cha , Nhân / Trí là Nghịch số trong Thái cực. Khi mình Ăn Ở biết yêu thương nhau ( theo Tình: Nhân ) và hành xử Công bằng với nhau ( theo Lý: Nghĩa ) thì mình bắt gặp được Tần số tư tưởng của Cha ông qua cảm nhận của Trực giác. Khi luôn sống theo Tình Lý kết đôi thì con Người trở nên Hùng Dũng: Hùng là sức mạnh của Cơ bắp, Dũng là sức mạnh của Tinh thần.

Hùng Dũng là tinh thần Đoàn kết cũng là Nội lực của Dân tộc để lập Quốc Việt Nam .
Vua Hùng là Quốc Tổ Hùng Dũng của ViệtNam
Lối Quy tư và Suy tư của Tổ tiên Việt cũng là Triệt Thượng và triệt Hạ:

Một là hướng Ngoại thì Suy tư để khám phá định luật trong thế giới Vật chất mà nâng cao đời sống.

Hai là hướng Nội tức là Quy tư về Tâm mình để tiếp cận với nguồn Tâm linh: nguồn Sống và nguồn Sáng. Nguồn Sống là Động lực ( Tình ) giúp cho Hướng đi của nguồn Sáng ( Lý ) được Công chính mà Hoà với nhau.

Khi kết hợp được Nghịch số Quy tư và Suy tư theo Dịch lý “Âm Dương hòa “ thì cuộc sống con Người mới bắt nhịp với Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ mà sinh tồn và phát triển.
Trên đây là vài nét về Minh triết Việt theo Việt Nho.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương