Minh triết việt việt Nhân Nhận được thư chuyển có tựa đề: Mối Quan hệ giữa Minh Triết với Quyền lực và Chính trịtải về 2.69 Mb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


MINH TRIẾT VIỆT

Việt Nhân
Nhận được thư chuyển có tựa đề: Mối Quan hệ giữa Minh Triết với Quyền lực và Chính trịcủa Ts. Lê Công Sựcùng bài phản biện của Ông Phạm Khiêm Ích ( 1 ) với lời yêu cầu Góp ý của Ông Lê An Vi, tiếp theo chúng tôi lại nhận thêm bài ThơĐất nước mình ngộ lắm phải không Anh ? của người con Gái nơi quê Mẹ của tôi cách nửa vòng trái Đất “ ( 2 ), cùng những tin dồn dập vế Cá chết hàng loạt ngoài biển miền Trung, chúng tôi không có ý phản biện bài viết, cũng không họa thơ, mà chỉ nhận cơ hội góp vài ý về Minh triết Việt để làm sáng tỏ một vài vần đề về Văn hoá Việt, hy vọng sẽ phần nào đáp ứng được ước vọng của những người còn thiết tha với tiền đồ của Dân tộc.

Tuy với Hình thức Cũ rất Cũ, nhưng với Tinh thần Minh triết, Bài viết sẽ mang tới Nội dung rất Mới, rất hợp với thời đại Khoa học ngày nay, Kính xìn quý vị cảm phiền chịu khó đọc Kỹ cho hết. Đa tạ.

A.- MINH TRIẾT

I.- Định nghĩa: Triết: Triệt dã:


Theo Nho thì Triết cần phải “ suy xét cho tới cùng triệt “mọi vấn đề, nên phải Triệt Thượng và Triệt Hạ. Triết gồm có hai lãnh vực ngược chiều:

Triệt Thượng là : Cao minh phối Thiên: vươn Lên chỗ Cao mới Sáng soi thấu được cõi Trời hay linh phối với bầu Trời để tiếp cận với nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và Nguồn Sáng ( Có thể suy từ trục Thủy / Hỏa của Ngũ hành ) thuộc Đời sống Tinh thần.

Triệt Hạ là: Bác hậu phối Địa: lăn lộn Xuống khắp chốn Rộng Sâu mới bao quát đ

ược bờ cõi mặt Đất để khai thác các định luật Vật chất trong Vũ trụ cần thiết cho đời sống Vật chất.

Con Người là Tinh hoa của Trời Đất ( Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức ),tuy Tinh hoa Trời Đất được kết tụ nơi Mình, nhưng Tinh thần và Vật chất có được kết hợp với nhau làm Một (: Body and Mind in One ) thì mới giúp cho“ Thân an Tâm lạc “, nhờ đó mà con Người có “ một Cơ thể khỏe mạnh trong một Tâm hồn tráng kiện “, cũng nhờ đó mà con người có khả năng sống

theo Tiết nhịp “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa. “.

Nói cách khác, khi có cái nhìn Cao Sáng và Sâu Rộng đủ cả Trên lẫn Dưới, cả Trong lẫn Ngoài, từ Gần tới Xa, từ Nhỏ tới To, từ nơi Rõ ràng tới chốn Sâu kín. . . thì con Người mới được Chu tri ( holistic knowledge ) hay có cái Nhìn viên mãn để tránh cảnh “ triết lý sờ voi “ mà đưa tới cảnh bị phân hoá.

Khi kết hợp được hai chiều ngược nhau của: Trên / Dưới , Cao / Thấp, Trong / Ngoài, Rộng / Sâu, Trước / Sau . . . thì con Người mới có cái nhìn toàn diện, giúp quán thông được cả ba cõi Thiên, Địa, Nhân , do đó mà bảo : ” Thông Thiên, Địa, Nhân, Viết Nho. “.

II.- Minh bằng cách nào?


Minh là “ làm rõ ra “ phải làm sao cho Triệt Thượng và Triệt Hạ ngược nhau mà giao hòa hay được kết hợp với nhau thành nét Lưỡng nhất: ( Dual unit: 2 →1 ).

Chúng ta dùng hình Thái cực để giải thích về nét Lưỡng nhất:Âm Dương hòa “

Hình Thái cực


Thái cực gồm Âm ( màu Đen ) / Dương ( màu Trắng ) kết lại làm một, gọi là “ Nhất Nguyên Lưỡng cực”.
Nho có các câu về Thái cực :
Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn: Trong Âm màu Đen có mầm Dương màu Trắng, trong Dương màu Trắng có mầm Âm màu Đen “.
Thể / Dung nhất Nguyên, Hiển vi vô gián: Cái Thể ( Bên Trong ) và Diện ( Bên Ngoài ) có cùng một Gốc, Cái Hiện rõ ( Dương ) và cái Ẩn tàng ( Âm ) liên kết với nhau, không có chia cách “.
*Âm ( màu Đen ) trung hữu Dương căn ( có chấm màu Trắng ): Trong Âm có mầm Dương.

Tuy Âm có Thể bên Trong màu Đen, nhưng Dụng hay Diện bên Ngoài lại có chấm Trắng, nên Diện mang tính chất Dương, do đó Âm trở thành ion +
*Dương ( màu Trắng ) trung hữu Âm căn ( có chấm màu Đen ): Trong Dương màu Trắng lại có mầm Âm màu Đen, cái Diện bên ngoài mang tính chất Âm, nên Dương là ion –.

*Ion + kết hợp với ion – thành dòng Điện tức là ion – và ion + đạt trạng thái Hòa ở thế Quân bình động.
Triệt Thượng liên hệ với Âm, Triệt Hạ với Dương, khi Thượng Hạ giao thoa thì «  Âm Dương hoà «. Khi “Âm Dương hoà “thành luật phổ biến thì trở thành «  Đại Đạo Âm Dương hoà « ..
Khi Triệt Thượng và Triệt Hạ kết giao thành nét Lưỡng nhất thì Triết mới được Minh, ta gọi là Minh triết. Minh triết là luật Biến dịch trong Vũ trụ hay Thiên lý, chứ không ai có Minh triết.

Đông phương thì có Minh triết «  Đại Đạo Âm Dương hoà «.  
Tây phương cũng suy tư theo nghịch lý
Diễn dịch / Quy nạp hay Phân tích / Tổng hợp, nhưng không thấy đề cập tới nét Nhất quán hay Lưỡng nhất của Vấn đề. Mối Liên hệ của Tây phương theo Khoa học thuộc loại Liên hCơ khí ( mécanique ) chứ không phải mối Liên hệ Cơ thể hai chiều theo Dịch lý như như Đông phương ( organique ) .
Tổ tiên chúng ta đã sống thuận theo Thiên lý bằng cách sống sao cho «  Tình Lý tương tham », Cụ Nguyễn Du đã ví von : " Bên Ngoài là Lý, nhưng Trong là Tình .
Khi sống ngoài Xã hội thì phải Suy tư ( nhờ Nguồn Sáng: Thinking ) theo Khoa học để khám phá vũ trụ Vật chất mà nâng cao đời sống Vật chất, nhưng trong từng Cá nhân thì phải Quy tư về nguồn Tâm linh ( nhờ Nguồn Sống: feeling ) mà nâng cao đời sống Tinh thần bằng cách ngồi yên tĩnh và bất động, bỏ vương vấn cuộc đời mà « Đôn hồ nhân, cố năng ái : Đôn hậu Tình người để mà yêu thương nhau « tức là un đúc nguồn Tình «. 

Khi sống với nhau trong Gia đình và ngoài Xã hội thì lại phải dùng Lý, nhưng Lý cần được sự bao bọc che chở của nguồn Tình để cho Lý được công chính mà đạt tới trạng thái Hòa .

Tình Và Lý hoạt động như sự truyền đí của Ánh sáng : Theo nhà vật lý Brooglie thì Ánh sáng được truyền đi vừa theo Đường Thẳng của dòng Hạt photon vừa theo làn Sóng hình Sin bao quanh dòng photon. Làn Sóng bao bọc che chở cho dòng Photon tựa như nguồn Tình, còn dòng Photon truyền theo đường thẳng tựa như Lý công chính. Đây là lối sống hòa «  Hợp Nội Ngoại chi Đạo: kết hợp Trong / Ngoài vào nhau làm Một « .

Tình thôi thúc con Người tìm đến với nhau, giúp con người sống «  có Đi có lại cho toại lòng nhau «  nghĩa là sống công bằng mà Hoà với nhau, khi hành xử Tình / Lý kết đôi thì sống hoà vui với nhau. Hoà là nguồn mạch của hạnh phúc.
Nếp sống theo Việt lý này đã được thẩm nhập vào huyết quản của Dân tộc Việt trong mọi lãnh vực qua hàng ngàn năm. Các cặp đối cực của Dịch lý hay nét Lưỡng nhất là sợi chỉ hồng xuyên suốt nền Văn hoá Việt, nét Lưỡng nhất đã thẩm nhập vào mọi sinh hoạt của dân Việt như các huyết quản chu lưu khắp thân thể con người .

Đây là nếp sống vừa Chu tri theo tinh thần Triết lý ( Lý ) vừa có tính chất Tế vi của Nghệ thuật ( Tình ) để giúp sống hòa với nhau, nên là việc không dễ làm, xin đừng lầm là nếp sống nhà quê lạc hậu.
III.- Ví dụ điển hình
Để làm sáng tỏ Vấn đề, chúng ta xét tới sự giao thoa thành nét Lưỡng nhất của một số cặp đối cực :
1.-Trong Con Người: Khi em bé vừa được sinh ra, bắt đầu hơi Thở Vào và hơi Thở Ra được điều hòa thì mới khóc oe oe,báo hiệu là cuộc sống bắt đầu . Hơi thở Vào do Thần Kinh Giao cảm ( sympathetic ) làm cho quả tim đập nhanh, hơi Thở Ra do Thần kinh đối Giao cảm ( parasynpathetic ) làm cho qua tim đập chậm, do vậy mà hơi Thở Vào và Thở ra có điều hòa theo Quân bình động thì áp suất máu mới điều hoà, sức khỏe con Người mới ổn định. Những người có hơi thở không điều hoà thì bị bệnh áp huyết cao hay thấp.

Người ta thường ngồi Thiền tập hơi Thở Vào / ThRa để duy trì thế cân bằng trong Cơ thể hầu thư dãn, hầu loại trừ những ý tưởng làm vương vấn cuộc đời cho Thân an Tâm lạc hay Thân Tâm hợp nhất ( Body and Mind in One ) .
2.- Trong cây cối:

Rễ cây thì mọc Xuống

Thân, Cành , Lá thì mọc Lên

Rể cây hút Nhựa Thô dưới Đất chuyển Lên Lá cây, ở đây nhờ năng lượng ánh sáng mặt Trời, Nhựa Thô được quang hợp thành Nhựa Luyện. Nhựa luyện lại được chuyển Xuống khắp nơi trong cây để cho cây sinh tồn và phát triển. Nhờ Hiện tượng luân chuyển Lên Xuống để cho nhựa Thô biến thành nhựa Luyện để cây phát triển mà đơm Hoa kết Trái. Hoa Trái là hệ quả cao nhất của hoạt động Lên Xuống của nhựa cây. Hoa được kết Trái là Tinh hoa của sự Lượng hợp Lên Xuống của nhựa cây.
3.-Trong Sinh vật: Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / Đực , nhụy Cai / nhụy Đực là những cặp đối cực ( opposite term ) kết hợp với nhau mà sinh ra Con Cái . Con Cái là hệ quả của nét Lưỡng nhất . Con cái ( 1 ) mang nhiễm thể X / Y của Cha Mẹ ( 2 ) mà thành là nét Lưỡng nhất ( 2 → 1 )
4.- Trong Không gian: Các Thiên thể di chuyển không ngừng trong không gian theo hướng vô cùng vô tận nhờ sự cân bằng động của sức Quy tâm và Ly tâm.
5.- Trong một Nguyên tử: Một Nguyên tử được trung tính nhờ sự cân bằng giữa sức Quy tâm của hạt Nhân ( proton ) và sức Ly tâm của điện tử ( electron ).
6.- Trong Điện học : Những ion – và ion + chạy ngược chiều trong dây dẫn điện giao thoa nhau mà sinh ra dòng Điện.
7.- Trong Từ học: Từ lực của Cực Namcực Bắc của một Nam châm giao thoa nhau mà sinh ta Từ phổ.
8.- Trong Hoá học thì có Base ( pH: 7 - 14 ) và Acid ( pH : 7 – 1 ) phản ứng với nhau mà có phản ứng Trung tính.
9.- Trong Âm học thì hai âm có Tần số thích hợp thì giao thoa với nhau mà sinh ra tiếng Bổng tiếng Trầm cũng như cộng hưởng với nhau,

7.- Trong Toán học thì có số Âm - và số Dương + đối xứng kết hợp với nhau thành số 0. Trong toán học cũng có phép Vi phân và Tích phân.
8.-Trong Vũ trụ cũng có năng lượng Tối và năng lượng Sáng, năng lượng Tối là nguồn Sống, nguồn Tình, năng lượng sáng là Nguồn Lý .. . .
10.- Trong Khoa học Vật Lý hiện đại thì có Thời / Không nhất phiến ( Time – Space – Continuum ) của Einstein. Thời gian và không gian là hai mô căn bản ( tissu fondamental ) như sợi Dọc và sợi Ngang đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật.

( Xem SPACE.com. Warping Time and Space ).
11 . Trong Nho thì có Cơ cấu Ngũ hảnh: 2 cặp đối cực ( Thủy / Hỏa, Mộc / Kim ) của Tứ hành nhờ sự Dung hoá của hành Thổ mà đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật. Ngũ hành chính là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, hay Tạo hóa lư hay Lò Cừ .
13.- Trong Lạc thư của Lạc Việt thì có các cặp số Lẽ và số Chẵn thuộc vòng Trong và vòng Ngoài của số độ Ngũ hành được xếp theo mạch nối chữ Vãn và chữ Vạn, quay ngược chiếu nhau, đan kết với nhau cá biệt hoá mà sinh ta vạn vật, đó là Lạc thư Minh triết ( xem cuốn Lạc thư Minh triết của Kim Định ).

Những ví dụ trên nói về sự kết hợp của những cặp đối cực làm Một để thành môt hợp thể Tiến bộ mang tính chất Hòa, gọi là nét Lưỡng nhất .


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương