Minh Giác Nguyễn Học Tài Chùa Liên Hoa, California, usa ấn hành 1997 o0o MỤc lụCtải về 1.67 Mb.
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu22.10.2017
Kích1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Đạo Phật

Siêu Khoa HọcMinh Giác Nguyễn Học Tài

Chùa Liên Hoa, California, USA ấn hành 1997

---o0o---

MỤC LỤC

Nguồn

http://www.quangduc.com

Chuyển sang ebook 20-08-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI DẪN

CHƯƠNG I


TÌM CẦU VÀ THỂ NGHIỆM

NGUYÊN TỬ

THỜI GIAN TIÊN CẢNH - THỜI GIAN HẠ GIỚI (TIME PARADOX)

CYBERNATICS (4) (RÔ BÔ)

VŨ TRỤ CHỈ LÀ MỘT KHÁI NIỆM

THUYẾT SIÊU TƠ TRỜI (STT) VÀ THUYẾT QUANG MINH CỦA NHÀ PHẬT

NEUTRINO

ÐỐI XỨNG VÀ SIÊU ÐỐI XỨNG

VÔ TÁC DIỆU LƯC

CHƯƠNG II

NGƯỜI PHẬT TỬ EINSTEIN

ÐỨC PHẬT ÐÃ THẤY VI TRÙNG

ÐỨC PHẬT ÐÃ THẤY NGUYÊN TỬ VÀ NHỮNG HẠT VI PHÂN TIỀM NGUYÊN TỬ

“KHẮP NƠI, KHẮP XỨ, CHỖ NÀO CŨNG CÓ THỂ CÓ NHỮNG LOÀI CHÚNG SANH CƯ NGỤ”

“TRONG BẦU TRỜI CÓ VO VÀN, VÔ SỐ THẾ GIỚI NHIỀU NHƯ CÁT SÔNG HẰNG” (Lời Phật).

THẦN THÔNG CỦA ĐỨC PHẬT VÀ BỒ TÁT DUY-MA-CẬT

ÐỨC PHẬT CÓ PHẢI LÀ BẬC ÐẠI Y VƯƠNG KHÔNG?

CHƯƠNG III

PHẬT CÓ PHẢI LÀ MỘT BẬC ÐẠI TOÁN HỌC KHÔNG?

ÐỨC PHỔ HIỀN CÓ PHẢI BẬC THIÊN VĂN ÐỊA LÝ KHÔNG?

ÐỨC QUÁN THẾ ÂM CÓ PHẢI LÀ BẬC ÐẠI THIÊN VĂN VẬT LÝ KHÔNG?

ARISTOLE VÀ ÐỨC PHẬT (Bốn đại - Bảy đại)

CHƯƠNG IV

ÐẠO PHẬT VÀ VIỆC TÌM RA VIÊN GẠCH XÂY DỰNG VŨ TRỤ CỦA KHOA HỌC

NGUỒN GỐC VÀ CẤU TẠO VŨ TRỤ

ÐI TÌM CHA MẸ ÐẦU TIÊN (Nguồn gốc loài người)

CHƯƠNG IV

PHẦN 01: QUANG MINH

PHẦN 02: SÁU CĂN HỔ TƯƠNG

PHẦN 03: TAM TAI - TẬN THẾ

PHẦN 04: HÓA SANH VÀ THẤP SANH

PHẦN 05: HOẢ QUANG TAM MUỘI

PHẦN 06: NGỮ VỰNG

PHẦN 07: ÐỊNH NGHĨA

PHẦN 08: KINH SÁCH, BÀI BÁO, HÌNH ẢNH, VÀ BĂNG GIẢNG THAM KHẢO

PHẦN 09


PHẦN 10

---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương