Mid-term test linguistics 2(2021-2022)


Sinh viên dùng CHỮ SỐ CUỐI CÙNG TRONG MàSỐ SINH VIÊN CỦA MÌNH vàtải về 223.96 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích223.96 Kb.
#54712
1   2   3   4   5   6   7   8
Đề-mid-2022
2022-RW4-MID, 2022 Sư phạm - Đáp án, Colorful-Creative-Social-Media-Brainstorm-Presentation
Sinh viên dùng CHỮ SỐ CUỐI CÙNG TRONG MàSỐ SINH VIÊN CỦA MÌNH và
chọn trả lời 1 câu hỏi theo hướng dẫn bên dưới. Ghi lại STT của câu hỏi
trong phần trả lời.
Lưu ý: SV chọn sai câu hỏi sẽ bị trừ điểm.
1. Câu hỏi chỉ dành cho SV có MàSỐ SINH VIÊN kết thúc bằng một trong các
số sau: 0, 1, 2, 3.
Is the underlined sequence a phrase? "He jotted down some words in his notebook,
then hurriedly left." Explain in your own words in less than 80 words.
2. Câu hỏi chỉ dành cho SV có MàSỐ SINH VIÊN kết thúc bằng một trong các
số sau: 4, 5, 6.


Is the underlined sequence a phrase? "They invited all their colleagues to their
house at the weekend." Explain in your own words in less than 80 words.
3. Câu hỏi chỉ dành cho sinh viên có MàSỐ SINH VIÊN kết thúc bằng một trong
các số sau: 7, 8, 9.
Is the underlined sequence a phrase? "The protestors have called off the march
after the meeting for safety reasons." Explaini n your own words n less than 80
words.
34
What is the sense relation between 'host' and 'guest'?
(1 Điểm)
Binary antonyms
Converses
Superordinate - hyponym
Multiple incompatibles
35
What is the sense relation between the pair: hammer - tool ?
(1 Điểm)
Superordinate - hyponym
Multiple incompatibles
Synonyms
Hyponym - Superordinate
36
Which word or sequence is the sister constituent of the underlined part in the
phrase marker? Write the word or sequence.
"The retail outlet has rejected a refund due to the fact that the customer did not
operate the product properly."
*** Lưu ý:
- Câu trả lời là từ (hoặc chuỗi từ) xuất hiện trong câu đã cho.


- Nhập đầy đủ từ (hoặc chuỗi từ) một cách chính xác, không sai chính tả.
- KHÔNG ghi phrasal/ lexical category.
- KHÔNG viết thêm các từ không cần thiết.

tải về 223.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương