Microsoft Word Hu?ng d?n s? d?ng Ca 6250. doc


LỰA CHỌN CHỨC NĂNG ĐO: PHÍMtải về 192.16 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/18
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích192.16 Kb.
#52449
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Hướng dẫn cầu đo điện trở 1 chiều CA6250

3.2 LỰA CHỌN CHỨC NĂNG ĐO: PHÍM 
 
Đó là chức năng của 3 phép đo: 
- Đo điện trở tự cảm : 
- Đo điện trở thuần : 
- Đo điện trở thuần với tự tác động : 
Chức năng đo đã được lựa chọn bằng cách ấn liên tục trên phím 
; chức năng được lựa chọn 
hiển thị như sau, ở trung tâm của màn hình hiển thị.
3.2.1 Chức năng đo điện trở tự cảm
Chức năng này sử dụng để đo biến áp, môtơ và thiết bị tự cảm khác.
Phép đo được bắt đầu khi ấn phím START và dừng khi ấn phím STOP. 
Mô tả: 
Ấn phím START 
Tự động kiểm tra kết nối của dây dòng và áp: nếu kết nối sai, một thông báo kết nối lỗi hiển thị (Err 11 nếu 
dây dòng nối sai, Err 12 nếu dây áp nối sai); thiết bị trở lại tình trạng chờ; lặp lại việc đo nếu kết nối đã 
đúng. 
Dòng không đưa vào, đo điện áp Uo dư trên đầu cực của điện trở đo nếu điện áp này cao, và thiết bị hiển 
thị lối Err13. 
Đưa vào dòng I, duy trì lâu thiết bị không quay trở lại chế độ chờ. 
Đo điện áp U1 trên đầu cực điện trở và hiển thị phép đo R=(U1-Uo)/I. 
Bất ky phép đo nào bao hàm đo chỉ Un, từ lúc Uo là chỉ trong bộ nhớ chu kỳ là điểm cuối bằng cách ấn 
phím STOP. 
Sơ đồ vận hành: 


- 9 - 
System & Technologies Vietnam Ltd. 
C = kiểm tra kết nối 
0 = đo điện áp dư (được lưu). 
1,2,3...n = đo liên tiếp của điện áp trên đầu cực của điện trở (giữa hai lần đo 120ms) 
Tình trạng trễ cho phép đo đầu tiên (1200ms) chỉ một lần chỉ thị; nó có thể thay đổi theo tải đo. 
Ghi chú: 
ƒ
Nếu dải bị vượt quá, thiết bị hiển thị lỗi Err 07. 
ƒ
Nguồn của dòng được bảo vệ quá nhiệt. Nếu phép đo 10A dài (> vài chục giây) và nguyên nhân tăng 
nhiệt, dòng ngắt và thiết bị hiển thị lôiErr05. Thiết bị phải được làm mát trước khi thực hiện phép đo 
khác. 
ƒ
Sau 
khi 
đo thiết bị tự động xả độ tự cảm được hoàn thành. 
ƒ
Trong 
thời gian xả, thiết bị hiển thị như sau: 
ƒ
nguồn dòng được bảo vệ quá nhiệt một lần nữa. Nếu đo ở 10A thời gian lâu (> vài chục giây) và 
nguyên nhân tăng nhiệt, dòng sẽ được cắt và hiển thị lỗi Err05. Thiết bị phải được để nguội trước khi 
thực hiện phép đo khác. 
ƒ
Sau chu kỳ đo, thiết bị tự động xả hoàn toàn tự cảm. trong thời gian xả, thiết bị hiển thị ký hiệu sau: 
ƒ

tải về 192.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương