Microsoft Word Hu?ng d?n s? d?ng Ca 6250. doctải về 192.16 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/18
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích192.16 Kb.
#52449
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Hướng dẫn cầu đo điện trở 1 chiều CA6250

2. 
MÔ TẢ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2.1 MẶT TRƯỚC CỦA C.A 6250
 
- 4 đầu nối an toàn đường kính 4mmxác định như C1, P1, P2 và C2 
- Công tắc xoay 9 ngả : 
ƒ
Off : Tắt thiết bị/ lựa chọn xả 
ƒ
2500
Ω : dải 2500,0Ω dòng đo 1mA 
ƒ
250
Ω : dải 250,00Ω range – dòng đo10mA 
ƒ
25
Ω : dải 25,000Ω range – dòng đo100mA 
ƒ
2500m
Ω : dải 2500,0mΩ range – dòng đo1A 
ƒ
250m
Ω : dải 250,00mΩ range – dòng đo10A 
ƒ
25m
Ω : dải 25,000mΩ range – dòng đo10A 
ƒ
5m
Ω : dải 5,0000mΩ range – dòng đo10A 
ƒ
SET-UP 

Cấu hình thiết bị 
- 1 phím mầu vàng START/STOP: Đo/ dừng đo 
- 8 phím đàn hồi có chức năng sơ cấp và thứ cấp. 
- 1 màn hình LCD có đèn nền 
- 1 receptacle for connection to line power to charge the battery 
- 1 giắc cho kết nối đầu đo nhiệt độ Pt100, 
- 1 cổng giao diện RS 232 (9 chân) cho kết nối máy tính hoặc máy in. 
2.2 CÁC PHÍM 
8 phím mỗi cái có chức năng sơ cấp và thứ cấp:  
Thực hiện chức năng thứ cấp viết chữ mầu vàng nghiêng dưới mỗi phím. ký hiệu 
hiển 
thị trên màn hình. 
 
Chức năng sơ cấp: trước khi bắt đầu đo, lựa chọn quyết định chức năng: inductive, non-
inductive hoặc non-inductive với tự động tác động.
Chức năng thứ cấp: lựa chọn kim loại cho tính toán bù nhiệt độ: Cu, Al, hoặc kim loại khác. 
 
Chức năng sơ cấp: Thực hiện/không thực hiện chức năng bù nhiệt độ: tính điện trở tại nhiệt 
độ khác hơn nhiệt độ đo.
Chức năng thứ cấp: Thực hiện/không thực hiện chuông. Trực tiếp và giá trị tác động được 
đièu chỉnh trong SET-UP menu 
 
Chức năng sơ cấp: lưu phép đo tại một địa chỉ xác định bởi số thứ tự vật (OBJ) và số thứ tự 
thí nghiệm (TEST).

tải về 192.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương