Microsoft Word Hu?ng d?n s? d?ng Ca 6250. doctải về 192.16 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/18
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích192.16 Kb.
#52449
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Hướng dẫn cầu đo điện trở 1 chiều CA6250

Mục lục 
PHÒNG NGỪA TRONG SỬ DỤNG 
...................................................................... 2 
1. GIỚI THIỆU.................................................................................................................. 4 
2. MÔ TẢ .......................................................................................................................... 5 
2.1 
MẶT TRƯỚC CỦA C.A 6250............................................................................... 5 
2.2 
CÁC PHÍM ............................................................................................................ 5 
2.3 
MÀN HIỂN THỊ ..................................................................................................... 6 
2.4 
GIAO DIỆN RS 232: CÁC ĐẶC TÍNH .................................................................. 7 
3. SỬ DỤNG/ CÁCH THỰC HIỆN................................................................................... 7 
3.1 
THỰC HIỆN PHÉP ĐO ........................................................................................ 7 
3.1.1 
Kết nối............................................................................................................ 7 
3.1.2 
Sử dụng chuỗi ............................................................................................... 7 
3.2 
LỰA CHỌN CHỨC NĂNG ĐO: PHÍM 
........................................... 8 
3.2.1 
Chức năng đo điện trở tự cảm ...................................................................... 8 
3.2.2 
Đo điện trở thuần........................................................................................... 9 
3.2.3 
Đo điện trở thuần với tự tác động ............................................................... 10 
3.3 
BÙ NHIỆT ĐỘ : PHÍM R (
θ)................................................................................ 10 
3.3.1 
Mô tả............................................................................................................ 10 
3.3.2 
Thủ tục tién hành......................................................................................... 11 
3.4 
KÍCH HOẠT CHUÔNG ....................................................................................... 11 
3.5 
LƯU VÀ GỌI LẠI GIÁ TRỊ ĐO ( MEM / MR) ...................................................... 11 
3.5.1 
Lưu kết quả ( MEM).................................................................................... 11 
3.5.2 
Gọi ra kết quả đã lưu ( MR)......................................................................... 12 
3.6 
CẤU HÌNH THIẾT BỊ : SET-UP .......................................................................... 12 
3.6.1 
Chương trình menu .................................................................................... 13 
3.6.2 
Xóa bộ nhớ.................................................................................................. 16 
3.7 
IN KẾT QUẢ ( PRINT / PRINT MEM)................................................................. 16 
3.7.1 
In ngaymột phép đo (PRINT) ...................................................................... 16 
3.7.2 
In kết quả lưu trữ ( PRINT MEM) ................................................................ 17 
3.8 
DANH MỤC CỦA MàLỖI................................................................................... 17 
4. CÁC ĐẶC ĐIỂM ......................................................................................................... 18 
4.1 
CÁC ĐẶC ĐIỂM.................................................................................................. 18 
4.2 
NGUỒN CUNG CẤP .......................................................................................... 18 
4.3 
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG................................................................................. 19 
4.4 
ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ............................................................................................. 19 
4.5 
SO SÁNH VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ........................................................... 19 
5. BẢO TRÌ..................................................................................................................... 20 
5.1 
BẢO TRÌ.............................................................................................................. 20 
5.1.1 
Pin xạc ......................................................................................................... 20 
5.1.2 
Thay cầu chì ................................................................................................ 20 
5.1.3 
Làm sạch ..................................................................................................... 20 
5.2 
BẢO TRÌ.............................................................................................................. 20 
5.2.1 
Điều chỉnh.................................................................................................... 21 
5.2.2 
Cập nhật phần mềm.................................................................................... 22 
6. BẢO HÀNH ................................................................................................................ 23 
7. ĐẶT HÀNG................................................................................................................. 23 

tải về 192.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương