Microsoft Word Di Truyen te bao doc


Tài liệu tham khảo ................................................................................................................... 188tải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
Tài liệu tham khảo ................................................................................................................... 188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời nói đầu
 
Giáo trình Di truyền tế bào là tài liệu học tập của học viên Cao học tại Khoa Sinh học, 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội theo khung chương trình đào 
tạo sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giáo trình được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức chuyên ngành về Di truyền tế 
bào, bao gồm: những kiến thức cơ bản và chuyên sâu cập nhật thuộc lĩnh vực khoa học trung 
gian giữa Di truyền học, Tế bào học và Sinh học phân tử. Phần cơ bản chủ yếu ôn lại một 
cách có hệ thống các kiến thức Di truyền học và Sinh học tế bào là những kiến thức cơ sở để 
có thể nghiên cứu chuyên sâu một số vấn đề về Di truyền tế bào như: tổ chức và hoạt động 


6
của hệ gen, thể nhiễm sắc, di truyền tế bào soma, chu trình tế bào và cơ chế phân tử của điều 
chỉnh chu trình. Giáo trình cũng đề cập một số ứng dụng thực tiễn của Di truyền tế bào như: 
công nghệ tế bào, di truyền tế bào và bệnh ung thư v.v.. 
Trong phần đầu của mỗi chương đều có nêu mục tiêu cần đạt được về nội dung và cuối 
chương đều có các chủ đề để các học viên chuẩn bị và thảo luận trong các buổi xêmine, cùng 
các bài thực tập theo từng chủ mà học viên cần phải làm. 
Giáo trình có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu tại các 
Trường Đại học hay các Viện nghiên cứu có liên quan đến chuyên ngành Di truyền tế bào. 
Tuy nhiên, Di truyền tế bào là chuyên ngành rộng lớn, có liên quan đến Di truyền học, 
Sinh học tế bào và Sinh học phân tử, cho nên giáo trình không thể đề cập chuyên sâu đến 
nhiều lĩnh vực mà chỉ có thể đề cập một số vấn đề cốt lõi nhất. Giáo trình chắc chắn còn nhiều 
thiếu sót, tác giả chân thành mong muốn nhận được nhiều đóng góp ý kiến của độc giả để 
hoàn thiện hơn.

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương