Microsoft Word Di Truyen te bao doc


Chương 6 Điều chỉnh chu kỳ tế bào.......................................................................................... 133tải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
Chương 6 Điều chỉnh chu kỳ tế bào.......................................................................................... 133 
6.1 Điều chỉnh chu kỳ tế bào ở cơ thể đa bào........................................................................ 133 


4
6.1.1 Một hệ thống trung tâm phát động các qúa trình cần thiết của chu kỳ................. 133 
6.1.2 Hệ thống điều chỉnh chu kỳ - phức hệ các protein-kinaza.................................... 134 
6.1.3 Chu 
kỳ của tế bào phôi sớm và vai trò của MPF .................................................. 135 
6.1.4 
Điều chỉnh chu kỳ tế bào ở nấm men - Các gen mã hóa cyclin và Cdk............... 138 
6.1.5 
Điều chỉnh chu kỳ tế bào động vật có vú .............................................................. 143 
Chương 7 Di truyền tế bào Lai Soma....................................................................................... 153 
7.1 Sự biệt hóa các tế bào soma............................................................................................. 153 
7.6.2 Sự biệt hóa về hình thái và chức năng................................................................... 153 
7.6.2 Sự biệt hóa về sinh hóa ......................................................................................... 153 
7.6.2 Sự biệt hóa- hoạt động biệt hóa của hệ gen........................................................... 154 
7.2 Lai 
tế bào soma ................................................................................................................ 154 
7.6.2 Lai 
ghép 
ở thực vật................................................................................................. 154 
7.6.2 Cấy ghép mô ở động vật ........................................................................................ 155 
7.3 Lai 
tế bào soma động vật invitro ..................................................................................... 155 
7.6.2 Sự tạo thành ngẫu nhiên tế bào lai soma invitro ................................................... 155 
7.6.2 Lai 
tế bào khi sử dụng virut kích thích .................................................................. 157 
7.6.2 Các 
tế bào lai heterocaryon.................................................................................... 157 
7.6.2 Sự hoạt hóa của gen ở tế bào lai ............................................................................ 162 
7.6.2 
Các bào quan trong tế bào lai................................................................................. 164 
7.4 Lập bản đồ gen ................................................................................................................. 165 
7.5 Lai 
tế bào soma và công nghệ tế bào thực vật................................................................. 166 
7.6.2 Phương pháp tạo tế bào trần (protoplast)............................................................... 166 
7.6.2 Sự liên kết và dung hợp tế bào trần ....................................................................... 167 
7.6.2 Sự phát triển của tế bào lai..................................................................................... 167 
7.6.2 Chọn lọc và xác định các dòng tế bào lai và mô sẹo............................................. 167 
7.6.2 
Ưu thế của lai soma ở thực vật .............................................................................. 168 
7.6 Công 
nghệ tế bào lai và thực tiễn sản xuất...................................................................... 169 
7.6.2 Tạo và chọn lọc giống cây trồng............................................................................ 169 
7.6.2 Sản xuất kháng thể đơn dòng (monoclonal antibody) .......................................... 169 

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương