Microsoft Word Di Truyen te bao doc


Chương 5 Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào................................................................. 116tải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
Chương 5 Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào................................................................. 116 
5.1 Các 
thời kỳ của chu kỳ tế bào.......................................................................................... 116 
5.1.1 Gian 
kỳ ................................................................................................................... 117 
5.1.2 Pha 
G1 .................................................................................................................... 117 
5.1.3 Pha 
S....................................................................................................................... 117 
5.1.4 Pha 
G2 .................................................................................................................... 118 
5.1.5 Phân bào ................................................................................................................. 118 
5.2 Phân bào nguyên nhiễm................................................................................................... 119 
5.3.1 
Đặc điểm của phân bào nguyên nhiễm.................................................................. 119 
5.3.2 Các 
kỳ của phân bào .............................................................................................. 119 
5.3.3 Thời gian của các kỳ và sự điều chỉnh phân bào................................................... 122 
5.3 Phân 
bào 
giảm nhiễm....................................................................................................... 123 
5.3.1 Sinh 
sản vô tính và sinh sản hữu tính .................................................................... 123 
5.3.2 Sơ đồ chung của phân bào giảm nhiễm................................................................. 124 
5.3.3 
So sánh phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm .................................. 127 
5.3.4 Thể nhiễm sắc chổi bóng đèn (Lampbrush chromosome).................................... 128 
5.3.5 Ý 
nghĩa của phân bào giảm nhiễm ........................................................................ 129 

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương