Microsoft Word Di Truyen te bao doc


Chương 4 Cơ sở tế bào của các quy luật và phương thức di truyền .................................... 101tải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
Chương 4 Cơ sở tế bào của các quy luật và phương thức di truyền .................................... 101 
4.1. Các quy luật Mendel ........................................................................................................ 101 
4.1.1 
Gregor Mendel và cây đậu vườn ........................................................................... 101 
4.1.2 Quy 
luật phân ly (Principle of Segregation) và cơ sở tế bào ................................ 102 
4.1.3 Quy 
luật phân ly độc lập (Principle of Independent Assortment) và cơ sở tế bào105 
4.1.4 Lai 
phân tích........................................................................................................... 107 
4.1.5 Qui 
luật xác suất..................................................................................................... 108 
4.2. Các 
phương thức di truyền bổ sung cho qui luật Mendel, cơ sở tế bào và phân tử của 
chúng .......................................................................................................................................... 109 
4.2.1 Tính 
trội không hoàn toàn...................................................................................... 109 
4.2.2 Hiện tượng đa alen và tính đồng trội ..................................................................... 109 
4.2.3 Hiện tượng liên kết gen (Gene linkage)................................................................. 110 
4.2.4 Hiện tượng hoán vị gen và tái tổ hợp di truyền..................................................... 111 
4.2.5 Di 
truyền liên kết giới tính ..................................................................................... 113 
4.2.6 Sự tương tác giữa các gen...................................................................................... 113 
4.2.7 Di 
truyền tế bào chất ............................................................................................. 115 

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương