Microsoft Word Di Truyen te bao doc


Chương 3 Cơ sở tế bào của biến dị di truyền ............................................................................ 70tải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
Chương 3 Cơ sở tế bào của biến dị di truyền ............................................................................ 70 
3.1 Đặc tính biến dị của cơ thể................................................................................................. 70 
3.1.1 Thường biến ............................................................................................................. 70 
3.1.2 Biến dị di truyền....................................................................................................... 71 
3.2 Đột biến gen ....................................................................................................................... 71 
3.2.1 
Đột biến gen có thể là đột biến soma hay là đột biến mầm .................................... 71 
3.2.2 
Đột biến gen là ngẫu nhiên hoặc cảm ứng .............................................................. 72 
3.2.3 
Đột biến là qúa trình ngẫu nhiên không có tính thích nghi..................................... 73 
3.2.4 
Đột biến là qúa trình thuận nghịch........................................................................... 73 
3.2.5 Hậu quả kiểu hình của đột biến gen......................................................................... 74 
3.2.6 
Đa số các đột biến đều có hại và lặn........................................................................ 74 
3.2.7 
Đột biến gây chết có điều kiện................................................................................. 75 
3.2.8 Cơ sở phân tử của đột biến gen................................................................................ 76 
3.2.9 Hệ thống sửa chữa và bảo vệ ADN ......................................................................... 76 


3
3.3 Đột biến thể nhiễm sắc (chromosome aberration) ............................................................ 81 
3.3.1 
Đột biến về số lượng thể nhiễm sắc......................................................................... 81 
3.3.2 
Đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc............................................................................... 88 
3.4 Phương pháp phát hiện đột biến ........................................................................................ 92 
3.4.1 Sử dụng các kỹ thuật di truyền, nuôi cấy tế bào và phân tích phả hệ trong phát hiện 
các đột biến.............................................................................................................................. 92 
3.4.2 Tần số đột biến ngẫu nhiên ...................................................................................... 96 
3.5 Nguyên nhân gây đột biến ................................................................................................. 98 
3.5.1 Tia 
tử ngoại và Thymin dimer ................................................................................. 98 
3.5.2 Nhân 
tố bức xạ ......................................................................................................... 98 
3.5.3 
Đột biến tạo các dẫn xuất của bazơ (chất tương tự bazơ) ....................................... 99 

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương