Microsoft Word Di Truyen te bao doctải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
Di truyền tế bào
 
Nguyễn Như Hiền
 
 


2
1.2.2 Sự phiên mã (transcription)...................................................................................... 14 
1.2.3 Sự dịch mã (translation)........................................................................................... 16 
1.3 Khái 
niệm về gen và hệ gen............................................................................................... 18 
1.3.1 Cấu trúc của gen....................................................................................................... 18 
1.3.2 Hệ gen (genome). Tổ chức của hệ gen .................................................................... 23 
1.4 Sự điều hòa hoạt động của gen ......................................................................................... 28 
1.4.1 
Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ ...................................................... 28 
1.4.2 
Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân chuẩn................................................ 30 
1.5 Tiến hóa của hệ gen............................................................................................................ 35 
1.5.1 Hàm 
lượng ADN...................................................................................................... 35 
1.5.2 Vốn gen (gene pool). Biến dị di truyền trong quần thể........................................... 36 
1.5.3 Phân 
tích 
vốn gen. Công thức Hardy- Weinberg ................................................... 37 
1.5.4 Tiến hóa vi mô (Microevolution) ............................................................................ 38 
Chương 2 Thể nhiễm sắc của tế bào - tổ chức chứa ADN ....................................................... 41 
2.1 Hình 
thái 
thể nhiễm sắc...................................................................................................... 41 
2.1.1 Kích 
thước thể nhiễm sắc......................................................................................... 41 
2.1.2 Số lượng thể nhiễm sắc ............................................................................................ 42 
2.2 Cấu trúc hiển vi của thể nhiễm sắc .................................................................................... 44 
2.2.1 Thể nhiễm sắc thường và thể nhiễm sắc giới tính................................................... 44 
2.2.2 Trung 
tiết (Centromere) ........................................................................................... 48 
2.2.3 Thể mút (telomere)................................................................................................... 49 
2.2.4 Các 
băng nhiễm sắc (chromosome bands) .............................................................. 50 
2.3 Cấu trúc siêu vi của thể nhiễm sắc..................................................................................... 51 
2.4 Học thuyết thể nhiễm sắc của Di truyền............................................................................ 52 
2.4.1 Thí 
nghiệm của T. Morgan ...................................................................................... 52 
2.4.2 Thí 
nghiệm của C. B. Bridges.................................................................................. 54 
2.4.3 Cơ sở thể nhiễm sắc của các quy luật Mendel ........................................................ 55 
2.5 Kiểu nhân - Tiến hóa của kiểu nhân.................................................................................. 56 
2.5.1 Kiểu nhân (caryotype).............................................................................................. 56 
2.5.2 Tiến hóa kiểu nhân ở tế bào nhân chuẩn (Eukaryota)............................................. 61 
2.5.3 Nghiên 
cứu kiểu nhân ở côn trùng truyền bệnh ..................................................... 66 
2.5.4 Phương pháp nhận biết loài...................................................................................... 68 

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương