Microsoft Word Di Truyen te bao doctải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang152/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx

Document Outline

 •  
 •  
 • Lời nói đầu 
 • Chương 1
 • Cơ sở phân tử của di truyền tế bào
  • 3.1 ADN – vật chất mang thông tin di truyền 
   • 8.1.1 Nhân tố chuyển dạng của Griffith 
   • 8.1.2 Thí nghiệm của A. Hershey và M. Chase 
   • 8.1.3 Mô hình cấu trúc phân tử của ADN 
   • 8.1.4 Sự tái bản của ADN 
    • 1.1.4.1 Đặc tính của sự tái bản ADN 
    • 1.1.4.2 Cơ chế và mô hình của sự tái bản ADN 
    • 1.1.4.3 Các đơn vị tái bản (replicon) 
  • 8.2 Từ ADN đến ARN và đến Protein - Sự biểu hiện thông tin di truyền 
   • 8.2.1 Mã di truyền 
   • 8.2.2 Sự phiên mã (transcription)
   • 8.2.3 Sự dịch mã (translation) 
  • 8.3 Khái niệm về gen và hệ gen 
   • 8.3.1 Cấu trúc của gen 
    • 1.3.1.1 Gen cấu trúc (structure genes) 
    • 1.3.1.2 Gen điều chỉnh (regulator genes) 
    • 1.3.1.3 Các gen rARN và gen tARN
    • 1.3.1.4 Các gen đơn bản và gen đa bản 
    • 1.3.1.5 Các gen nhảy (transposons) 
   • 8.3.2 Hệ gen (genome). Tổ chức của hệ gen 
    • 1.3.2.1 Độ lớn của hệ gen 
    • 1.3.2.2 Đặc tính tổ chức của hệ gen
  • 8.4 Sự điều hòa hoạt động của gen
   • 8.4.1 Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ 
    • 1.4.1.1 Mô hình điều hòa cảm ứng 
    • 1.4.1.2 Mô hình điều hòa ức chế 
   • 8.4.2 Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân chuẩn 
    • 1.4.2.1 Cấp độ điều hòa 
    • 1.4.2.2 Điều hòa hoạt động của gen trong phiên mã 
    • 1.4.2.3 Điều hòa hoạt động của gen sau phiên mã 
    • 1.4.2.4 Cấu trúc của thể nhiễm sắc 
  • 8.5 Tiến hóa của hệ gen 
   • 8.5.1 Hàm lượng ADN 
   • 8.5.2 Vốn gen (gene pool). Biến dị di truyền trong quần thể 
   • 8.5.3 Phân tích vốn gen. Công thức Hardy- Weinberg 
   • 8.5.4 Tiến hóa vi mô (Microevolution) 
    • 1.5.4.1 Biến dị di truyền 
    • 1.5.4.2 Hiện tượng phiêu bạt gen (genetic drift) 
    • 1.5.4.3 Dòng gen (gene flow) 
    • 1.5.4.4 Chọn lọc tự nhiên 
  • 2
  • Thể nhiễm sắc của tế bào - tổ chức chứa ADN 
   • 2.1 Hình thái thể nhiễm sắc 
   • 2.2 Cấu trúc hiển vi của thể nhiễm sắc 
   • 2.3 Cấu trúc siêu vi của thể nhiễm sắc 
  • Chương 3
   • 3.1 Đặc tính biến dị của cơ thể 
    • 8.1.1 Thường biến 
    • 8.1.2 Biến dị di truyền
   • 8.2 Đột biến gen 
    • 8.2.1 Đột biến gen có thể là đột biến soma hay là đột biến mầm
    • 8.2.2 Đột biến gen là ngẫu nhiên hoặc cảm ứng 
    • 8.2.3 Đột biến là qúa trình ngẫu nhiên không có tính thích nghi 
    • 8.2.4 Đột biến là qúa trình thuận nghịch 
    • 8.2.5 Hậu quả kiểu hình của đột biến gen 
    • 8.2.6 Đa số các đột biến đều có hại và lặn 
    • 8.2.7 Đột biến gây chết có điều kiện 
    • 8.2.8 Cơ sở phân tử của đột biến gen
    • 8.2.9 Hệ thống sửa chữa và bảo vệ ADN
     • 3.2.9.1 Sự hồi phục sau tác hại của tia UV ở Prokaryote nhờ hiện tượng quang tái hoạt hóa 
     • 3.2.9.2 Các cơ chế sửa chữa ở Prokaryote và Eukaryote 
     • 3.2.9.3 Bệnh lở da loét đỏ và cơ chế cắt sửa nucleotit 
     • 3.2.9.4 Đọc lỗi và sửa chữa bắt cặp sai 
     • 3.2.9.5 Cơ chế sao chép vượt và hệ thống SOS 
     • 3.2.9.6 Cơ chế sửa chữa ADN kép bị đứt gãy ở động vật có vú 
  • 3
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
   • 8.1 Bệnh ung thư (cancer) 
   • 8.2 Sự chuyển hóa ung thư 
    • 8.2.1 Tế bào lành và tế bào ung thư invitro 
    • 8.2.2 Sự chuyển hóa ung thư khi lai tế bào 
    • 8.2.3 Sự chuyển hóa ung thư in vivo 
   • 8.3 Cơ sở di truyền tế bào của ung thư

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương