Microsoft Word \320? S? 6 H\340 N?i 2022 in doc


Câu 91: Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Thể tam bội của loài này có số lượng nhiễm sắc thể là  A. 36. B. 72. C. 12. D. 25.  Câu 92tải về 163.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích163.44 Kb.
#54372
1   2   3   4   5   6   7
ĐỀ SỐ 76
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
Câu 91: Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Thể tam bội của loài này có số lượng nhiễm sắc thể là 
A. 36. B. 72. C. 12. D. 25. 
Câu 92: Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn
sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là 
A. nơi ở. B. giới hạn sinh thái. C. ổ sinh thái. D. sinh cảnh. 
Câu 93: Ở vùng biển Pêru, cứ khoảng 10 - 12 năm có dòng nước nóng chảy về làm cá chết hàng loạt. Đây là
dạng biến động 
A. không theo chu kỳ. B. theo chu kỳ tuần trăng. C. theo chu kỳ nhiều năm. D. theo chu kỳ mùa. 
Câu 94: Biện pháp nào sau đây giúp bảo quản hạt giống? 
A. Tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản.
B. Tăng nồng độ O
2
, giảm nồng độ CO

trong môi trường bảo quản. 
C. Bảo quản trong môi trường không có ôxi. D. Giảm độ ẩm của hạt về mức thích hợp bằng cách phơi khô. 
Câu 95: Động vật nào sau đây có túi tiêu hóa? 
A. Giun đất. B. Ếch. C. Chim bồ câu. D. Thủy tức. 
Câu 96: 
Ở người có hệ tuần hoàn hoạt động bình thường, khi tâm thất co, máu từ tâm thất trái được bơm vào 
A. động mạch chủ. B. động mạch phổi. C. tâm nhĩ trái. D. tĩnh mạch chủ. 
Câu 97: Trường hợp không có hoán vị gen và đột biến, cơ thể mang kiểu gen AB/ab có thể tạo ra tối đa mấy 
loại giao tử? 
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. 
Câu 98: Hình dưới đây mô tả cấu trúc một nhiễm sắc thể bình thường và một nhiễm sắc thể đột biến. Dạng 
đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể được mô tả là A. đảo đoạn. B. lặp đoạn. C. mất đoạn. D. chuyển đoạn. 
Câu 99: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?
A. Tập hợp cây thân gỗ trong rừng mưa nhiệt đới. B. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.
C. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo. D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.

tải về 163.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương